Nová přepážka WIFI2GO

Ve veřejné části příletové haly Terminálu 1 byla ke konci dubna otevřena přepážka WIFI2GO. Zahraničním cestujícím nabídne pronájem a prodej přenosných Wi-Fi routerů na dobu jejich pobytu na území České republiky. 

www.wifi2go.cz