WILD FOR LIFE na pražském letišti

12. 6. 2017

Na Letišti Václava Havla Praha byla slavnostně zahájena výstava Wild for Life, kterou organizuje Ministerstvo životního prostředí. 

Výstava, která potrvá do 12.12. 2017 a bude umístěna  mezi Terminálem 1 a 2,  je součástí mezinárodní kampaně proti ilegálnímu obchodu s ohroženými druhy.

Česká republika je tranzitní zemí, přes kterou z Jihoafrické republiky putují např. tygří kosti, osorožčí rohy a luskouní šupiny směrem na asijské trhy. Díky dobré spolupráci letištní Celní správy a České inspekce životního prostředí se boj proti černému obchodu u nás lepší a Česká republika je hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších zemí bojujících proti nelegálnímu obchodu s rohovinou. Na podporu ohrožených zvířat byla spuštěna celosvětová kampaň OSN, resp. organizace pro životní prostředí UNEP, WILD FOR LIFE

Kampaň využívá sociální média a webovou stránku https://wildfor.life/  cílenou na širokou veřejnost k podnícení osobní angažovanosti v postavení se nelegálnímu obchodu s ohroženými a chráněnými druhy.