Výběrová řízení - zakázky

Výběrová řízení zadávaná Letištěm Praha, a.s. (dále jen: LP) jsou uveřejňována na webových stránkách http://zakazky.cah.cz

Prostřednictvím aplikace na těchto stránkách je možné získat informace a dokumenty vztahující se k výběrovému řízení a případně podat elektronickou nabídku ke zveřejněným výběrovým řízením. Listinná podoba nabídky není v takovém případě vyžadována. Registrace dodavatele pro účely podání elektronické nabídky v této aplikaci je zdarma.

„V případě, že chcete být automaticky upozorňováni na nově zveřejňované zakázky (zakázky dle ZZVZ a zakázky vedené mimo režim ZZVZ), zaregistrujte prosím vaši e-mailovou adresu. Po odeslání bude na tuto adresu doručen e-mail pro aktivaci služby. Tuto službu si můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím odkazu v informačním e-mailu.“

Přehled nadlimitních veřejných zakázek

Nadlimitní veřejné zakázky, které LP zadává postupem podle Zákona, jsou uveřejňovány na stránkách Věstníku veřejných zakázek  - http://www.vestnikverejnychzakazek.cz .