O nás

Letiště Praha, a. s., je dceřinou společností Českého Aeroholdingu, a.s. Tato společnost zastřešuje firmy vlastněné státem, které působí v oblasti letecké přepravy a v souvisejících pozemních službách. Více informací naleznete na www.cah.cz

Letiště Praha, a. s., je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice a největšího mezi novými členskými státy EU. Za rok 2011 získalo ocenění Eagle Award od asociace IATA za nejvíce se rozvíjející letiště světa. Ročně tento mezinárodní vzdušný přístav odbaví mezi 11 – 12 milióny cestujících. Ti mají v průběhu roku k dispozici nabídku kolem 50 leteckých společností spojujících Prahu přímou linkou se zhruba 130 destinacemi po celém světě. Operuje zde i 5 pravidelných cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Václava Havla Praha, které v roce 2014 hospodařilo s hrubým provozním ziskem 1,8 miliardy Kč, zaměstnává přes 1600 zaměstnanců, dalších odhadovaných více než
14 000 lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či navázané na jeho provoz.

Společnost Letiště Praha, a. s., vznikla v únoru 2008 v rámci privatizační transformace ze státního podniku Správa Letiště Praha, s.p.  V roce 2011 bylo Letiště Praha, a. s., začleněno do výše zmíněné holdingové struktury a jeho jediným akcionářem je Český Aeroholding, a.s. Orgány akciové společnosti tvoří tříčlenné představenstvo a dozorčí rada.

Letiště Praha, a. s., úzce spolupracuje zejména s Ministerstvy financí a dopravy České republiky, Úřadem pro civilní letectví, Řízením letového provozu České republiky, leteckými dopravci, s orgány veřejné správy v sektoru letectví i mimo něj, s uživateli letiště a v neposlední řadě s hlavním městem Prahou a obcemi ležícími v jeho blízkosti.

Statutární orgán

Představenstvo společnosti

Kontrolní orgán

Dozorčí rada společnosti

Provozovatel letiště

Letiště Praha, a. s.
Letiště Praha - Ruzyně, 160 08 Praha 6
Tel.: +420 2 2011 1111, +420 2 9666 1111
Fax: +420 2 3535 0922
AFTN: LKPRYDYX
SITA: PRGCZ7X, PRVCZ7X

Ústřední orgán státní správy ve věcech civilního letectví

MD ČR - Odbor civilního letectví
Telex: 121096 DOMI C, 122547 DOMI C
AFTN: LKPRYAYX

Správní úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví

Úřad pro civilní letectví
Letiště Praha - Ruzyně, 160 08 Praha 6
Tel.: +420 2 2056 2639
Fax: +420 2 2056 1823
Telex: 122179
AFTN: LKPRYIYA