Vyjadřování o existenci sítí

Postup předání Vaší žádosti:

I. Kontaktní údaje pro zaslání žádostí a dotazů – jak doručím žádost o vyjádření?

Žadatel má možnost doručit písemnou žádost o vyjádření k existenci sítí, včetně dokumentace nutné pro kvalitní posouzení vlivu stavby na Letiště Praha:

1) přes webový formulář Letiště Václava Havla Praha na této stránce dole

2) e-mailem (ve formátu PDF nebo JPG) na adresu: site@prg.aero

3) poštou na adresu:
    Letiště Praha, a.s.
    K Letišti 6/1019, 16008, Praha 6
    Rozvoj a správa majetku

4) osobně na podatelnu: Podatelna poskytující služby pro všechny dceřiné společnosti Českého Aeroholdingu, a.s., v  přízemí budovy APC na adrese:

Český Aeroholding,a.s.
Jana Kašpara 1069/1
160 08 Praha 6

 

Kontaktní osoba pro případné dotazy:

Klára Hrdličková, projektový manažer, tel. 22011 2951, klara.hrdlickova@cah.cz

Miroslav Pergl, manažer KPC, tel. 22011 2356, miroslav.pergl@cah.cz

 


II. Požadované podklady – co musím doložit?

Žádost musí obsahovat:

 • Vyplněnou žádost  „O vyjádření k existenci inženýrských sítí a ochranným pásmům letiště Praha Ruzyně “
  ( žádost ke stažení zde ) - nebo prostřednictvím online formuláře dole na této stránce
 • Popis stavby:

  - Technická zpráva
  - Situace širších vztahů, vždy zákres do katastrální mapy (z předložené situace musí být zřejmý rozsah zájmového území / dané stavební akce) 
  - Projektová dokumentace 
  - Souřadnice stavby (např. středy stožárů nebo rohy budov či stavebních parcel), pošlete nám je v systému JTSK 
  - Nejvyšší bod předmětné stavby v systému Bpv, a výšku stavby od terénu 
  - V bezprostřední blízkosti letiště – popis použitých stavebních materiálů, nebo konstrukčních prvků, které by mohly zvyšovat odrazivost světla a ohrožovat bezpečnost letového provozu
  - V případě použití výškové stavební techniky její předpokládanou výšku, apod. 
  - Hluková studie, či posouzení protihlukových opatření v Technické zprávě předkládané projektové dokumentace - pro stavby pro bydlení, nemocnice, školy atd. v území Ochranného hlukového pásma letiště Praha Ruzyně

Letiště Praha, a.s si vyhrazuje právo požadovat další informace nutné k posouzení žádosti.

V případě elektronických žádostí přes webový formulář, nebo u žádostí zaslaných elektronickou poštou nesmí velikost všech přiložených souborů překročit 10MB.


Lhůta pro zpracování vaší žádosti:
Standardní lhůta pro vyřízení vašeho požadavku je do 30-ti dnů od doručení vaší žádosti naší společnosti. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné komplexní prověření možného vlivu stavby na vedení v naší správě a na ochranná pásma letiště Praha Ruzyně může lhůta na může zpracování vašeho požadavku tuto dobu překročit.

Součástí Vyjádření k existenci sítí Letiště Praha, a.s. je i vyjádření Českého Aeroholdingu, a.s. 

Vyjádření Letiště Praha, a.s. nejsou zpoplatněna.
Zpoplatněna dle Ceníku Letiště Praha, a.s. jsou pouze digitální data ze Základní mapy letiště a geodetická vytyčení, která pro konkrétní akce vydává a provádí Geodezie a kartografie Letiště Praha, a.s.

 

 

LetistePraha\CMS\UI\Content\EngineeringNetworksForm\legend

Žadatel o vydání Vyjádření

Adresa

Stavebník (investor) - vyplňte pouze, pokud se liší od žadatele

Adresa

Zájmové území

Adresa
Vyjádření bude vydáno za účelem prodloužení předchozího vyjádření
* Pokud velikost přílohy nedovoluje vložit soubory do internetového formuláře, zašlete jej emailem na adresu site@prg.aero a uveďte své celé jméno pro správné přiřazení k vaší žádosti.

* - nutno vyplnit