Odpovědná firma

Letiště Praha, a. s., klade v rámci své strategie společenské odpovědnosti velký důraz na oblast budování dobrých vztahů. Zaměřuje se především na obce a městské části hlavního města Praha, které se nacházejí v blízkosti Letiště Václava Havla Praha a jejichž obyvatelé jsou bezprostředně ovlivněni leteckým provozem.

Zástupci společnosti jednají i dlouhodobě komunikují s představiteli dotčených obcí a pražských městských částí. Pro jejich občany Letiště Václava Havla Praha vydává zpravodaj SPOLU, v němž je informuje o aktuálním dění na letišti i o plánech do budoucna. Dále se např. v letech 2008 a 2010 uskutečnila rozsáhlá putovní informační kampaň, od roku 2009 se vždy na konci prázdnin koná zábavně informační odpoledne pro rodiče s dětmi.

Letiště Václava Havla Praha dlouhodobě usiluje o minimalizaci dopadů leteckého provozu na své okolí. Díky své poplatkové politice vede letecké dopravce k používání modernějších a tím pádem i tišších strojů. V rámci motivace aerolinek k odpovědnému přístupu k oblasti životního prostředí pravidelně ve spolupráci s městskou částí Praha 6 vyhlašuje soutěž o NEJTIŠŠÍHO DOPRAVCE. Na protihluková opatření, která spočívají zejména ve výměně oken a balkónových dveří na rodinných domech a jiných stavbách v obcích a městských částech zahrnutých do ochranného hlukového pásma, letiště vynaložilo za posledních deset let téměř 600 milionů korun.

Letiště Václava Havla Praha také otevřelo dva programy finanční podpory zaměřené na zlepšení životních podmínek a zpříjemnění života občanů v oblastech dotčených leteckým provozem. Program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ podporuje aktivity v oblasti zlepšování životního prostředí. Program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ je určen na podporu školství, kultury a dalších oblastí veřejného života.