DOBRÉ SOUSEDSTVÍ

Kromě protihlukových opatření a podpory životního prostředí se provozovatel Letiště Václava Havla Praha snaží ve svém okolí podporovat také další aktivity související s každodenním životem místních občanů. Právě s tímto úmyslem vyhlásilo program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ zaměřený na podporu veřejně prospěšné činnosti. Od roku 2007, kdy se s celým programem začalo, Letiště Praha, a. s., na tyto účely vyčlenilo částku přes 57 milionů korun.

V rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ Letiště Praha, a. s., přispívá na projekty v oblasti kultury, sportu, vzdělávání nebo zdravotnictví, dále činnost hasičů, policie a na aktivity v sociální sféře. Peníze mohou čerpat nejen obce a městské části, jež jsou členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha, ale i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící na jejich území. Přidělení financí v konečné fázi schvaluje dozorčí rada Letiště Praha, a. s., jež posuzuje zejména přínos projektu pro danou lokalitu.