Setkáváme se

Infocentrum

Informačně-zábavní odpoledne na dráze 22

Letiště Praha, a. s., poslední roky pořádá na konci letních prázdnin pro obyvatele svého nejbližšího okolí zábavně-informační odpoledne. Letos proběhne již pátý ročník oblíbené akce. Pro malé i velké je tu byl jako každoročně připraven zajímavý program, během kterého se jim příjemnou formou představí důležité složky letiště. Účastníci akce se jako každoročně dozví informace o hlukové problematice v okolí letiště a z oblasti ochrany životního prostředí. Na otázky jim i letos budou odpovídat odborníci v informačním stanu.

Informační odpoledne na Letišti Václava Havla Praha

Letos 24. května pozvalo Letiště Praha, a. s., zájemce na informační odpoledne, na kterém mohli odborníkům klást dotazy o dalším rozvoji letiště či k rozvoji letecké dopravy vůbec. Akce se odehrála v prostorách věnovaných historii a současnosti letecké dopravy na Letišti Václava Havla Praha, v 1. patře spojovacího objektu mezi Terminály 1 a 2 v blízkosti vyhlídkové terasy. V případě zájmu ze strany veřejnosti je Letiště Václava Havla Praha připraveno informační odpoledne opakovat.

Roadshow o paralelní dráze

Letiště Praha, a. s.,  zorganizovala na konci roku 2008 a v únoru 2010 rozsáhlé informační kampaně k plánovanému rozvoji letiště Praha/Ruzyně s důrazem na projekt paralelní dráhy, během kterých zástupci letiště navštívili obce a městské částí Prahy v okolí letiště.

Cílem bylo dát občanům možnost seznámit se s plány dalšího rozvoje letiště a získat všechny dostupné informace. Pro zájemce byly k dispozici informační panely s mapami ochranného hlukového pásma a letových trajektorií, ale také letáky s podrobnějšími informacemi o letišti a připravované paralelní dráze. Na dotazy občanů odpovídali odborníci, kteří projekt paralelní dráhy připravují. Kampaň se v navštívených obcích setkala převážně s pozitivním ohlasem. Obou ročníků se zúčastnily stovky lidí. Největší zájem byl o dopady nové dráhy na každodenní život.