Životní prostředí

Letiště Praha, a. s., je držitelem osvědčení (certifikátu) dle technické normy ČSN EN ISO 14 001:2005 "Systémy environmentálního managementu (EMS)" od roku 2002.

Základem systému je stanovení závazku společnosti v oblasti ochrany životního prostředí vedením společnosti, v němž je vymezen rozsah a strategické cíle společnosti v ochraně životního prostředí, tzv. "Environmentální politika".

Podle pravidel stanovených v normě je systém jednou za tři roky důkladně prověřován certifikačním orgánem (certifikován), každoročně probíhá dozorový audit. Systém EMS byl v květnu 2014 úspěšně recertifikován. Certifikačním orgánem Letiště Praha, a. s. je společnost Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o.

Životní prostředí – modrá linka

e-mail: zivotni.prostredi@prg.aero
tel.: +420 220 111 188.