Celní odbavení

Informace pro cestující

Množstevní limity pro dovoz zboží v letecké přepravě ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie

Zboží dovážené příležitostně k osobní potřebě nebo spotřebě příjemce nebo cestujícího a členů jeho domácnosti nebo jako dar, tabákové výrobky, alkoholické nápoje a léky – více informací naleznete na stránkách Celní správy zde:
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/informace-celni-spravy-ceske-republiky-pro-cestujici-o-zmenach-pri-dovozu-zbozi-na-uzemi-eu-ze-tretich-zemi-neclenske-zeme.aspx 

Omezení při dovozu, vývozu nebo tranzitu podle zvláštních předpisů

Cestování se zvířaty, veterinární zboží, CITES, zbraně, střelivo, výbušniny, návykové látky, zboží rostlinného původu, finanční prostředky – více informací naleznete na stránkách Celní správy zde:
http://www.celnisprava.cz/cz/obcan/Stranky/default.aspx

Vývoz zboží do zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie

Vracení DPH - více informací naleznete na stránkách Celní správy zde:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/refund_VAT.aspx