Cestující se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě je provozovatel Letiště Praha povinen zajistit svými silami nebo prostřednictvím vybraného dodavatele asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením.

Letiště Praha a.s. rozhodla zajistit poskytování asistenční služby pomocí specializované firmy.
Poskytovatel byl vybrán v duchu výše uvedeného Nařízení za dodržení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Plnohodnotný přístup osob se zdravotním postižením k procesu odbavení je zajištěn nepřetržitě, tj. 24 hodin denně a to formou asistence, která je poskytována zdarma na základě vyžádání osoby se zdravotním postižením. Vyžádání asistence je možné provést z odbavovacích přepážek(check-in), z informací nebo z jednoho z 20 stanovišť.

Kontakty na poskytovatele služby

MaidPro Service s.r.o.

Se sídlem: Praha 6, K letišti 57/1049
Jednající: Peter Jurica, jednatel společnosti
IČ: 27370267, DIČ: CZ27370267, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108991.

Spojení na dispečink poskytovatele (služba H 24)

Telefon: +420 220 111 220
Fax: +420 220 111 222
SITA: PRGWC7X

e-mail: prm@prg.aero
Intercom: 3222

Povinnosti dopravců pro vyžádání asistence

Ve smyslu čl. 6 shora uvedeného nařízení jsou letečtí dopravci, jejich zástupci, a provozovatelé souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy, nahlásit potřebu pomoci přepravovaným osobám se zdravotním postižením nejdéle 36 hodin před zveřejněným časem odletu.
V případech nenahlášení nebo pozdního nahlášení není možné garantovat časové limity pro zahájení poskytnutí služby, tak jak jsou uvedeny v Normě kvality této služby, jejíž znění je zveřejněno na webových stránkách Letiště Praha (ke stažení níže).

Elektrické vozíky

Letiště Praha, a. s. umožňuje nakládání a vykládání speciálních elektrických vozíků do/z letadla za přítomnosti asistenta osoby se zdravotním postižením. Požadavek na přítomnost asistenta u nakládky / vykládky musí být nahlášen v dostatečném předstihu (minimálně 48 hodin předem) společnosti MaidPro Service, s.r.o. (na tel. číslo 220 111 220 nebo na e-mailové adrese PRM@prg.aero). Tato služba je zpoplatněna. Podrobné podmínky jsou ke stažení zde.

Ke stažení
Norma kvality