Bezpečnostní pravidla

Zásady a pravidla bezpečnostního odbavení

Provozovatel letiště v souladu s ustanovením §85c, odst. 4,  zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví  zveřejňuje podmínky pro vstup a pobyt cestujících , ostatních osob a vjezd vozidel do prostoru letiště. Tyto jsou uvedeny ve Vstupním rádu Letiště Praha. Timto vstupním řádem jsou povinni se řídit všichni uživatelé letiště.

Následující informace Vám pomohou absolvovat bezpečnostní odbavení rychle a komfortně: 

  • S veškerými přepravními podmínkami se seznamte ještě před cestou na letiště, v případě pochybností se obraťte na leteckou společnost, s níž cestujete, nebo na letištní informace. Při přípravě na cestu zejména ověřte, zda přepravované předměty vyhovují požadavkům bezpečnostních předpisů a nejedná se o předměty, které jsou pro přepravu zakázány.

Seznamy zakázaných předmětů a informace o případných dalších omezeních:
-         Předměty zakázané přepravovat v kabinových zavazadlech
-         Předměty zakázané přepravovat v zapsaných zavazadlech
-         Předměty, jejichž přeprava je nejčastěji dotazována

  • Pro klidný a komfortní průběh odbavení se na letiště dostavte s dostatečným časovým předstihem. Při odbavení na check-in přepážkách se dotazem u personálu ujistěte, zda některý z předmětů, jež hodláte přepravovat v kabinovém zavazadle není nutné přeložit do zavazadla zapsaného.
  • Po příchodu na stanoviště bezpečnostní kontroly vyčkejte, až na Vás přijde řada. Respektujte vymezené koridory a pokyny bezpečnostních pracovníků, přispějete tím k plynulému průběhu bezpečnostní kontroly.
  • Vyjměte ze zavazadla plastový sáček obsahující tekutiny a gely.
  • Ze zavazadla vyjměte dále rozměrnější elektroniku (notebook apod.) a odložte ji do plastové misky.
  • Položte zavazadlo na pás rentgenového zařízení.
  • Do plastové misky si odložte všechny kovové předměty, např. mobilní telefon, klíče, cigarety, drobné mince, peněženku.
  • Do plastové misky odložte i svůj svrchní oděv (kabát, bundu).
  • Vyčkejte instrukcí bezpečnostního pracovníka a po jeho pokynu projděte detekčním rámem. Přijměte klidně případné vyzvání k dodatečné kontrole, není namířena proti Vám osobně.
  • Vaše zavazadlo a odložené věci budou podrobeny bezpečnostní kontrole. Pokud budete bezpečnostním pracovníkem vyzváni k otevření zavazadla, případně k předložení některého z kontrolovaných předmětů k následné prohlídce, buďte, prosím, nápomocni a bez výhrad to akceptujte. Po ukončení bezpečnostní kontroly si nezapomeňte vzít zpět své zavazadlo a všechny odložené předměty.