Další informace

Zvýhodněné parkovné pro účastníky exkurzí

Pro návštěvníky exkurzí jsme připravili zvýhodněný poplatek za parkování u Terminálu 3 (parkoviště za závorou): 100,- Kč /auto. Parkovné zákazníci uhradí na pokladně Terminálu 3 (společně se vstupným na exkurzi) oproti vjezdovému lístku a dostanou lístek na výjezd.

Letiště Václava Havla Praha je zařazeno mezi turistická známková místa pod č. 1607. 

Známky jsou v prodeji v Terminálu 3 - Souvenir shop
Cena známky je 30,- Kč.