Upozornění

Upozornění pro návštěvníky exkurzí

Fotografování i filmování pro soukromé účely je dovoleno, jak z autobusu, tak i v navštívených objektech ( vyjma Hangáru F). Upozorňujeme  autory videí, kteří umísťují svá díla na sociálních sítích ( YouTube, Facebook apod.),
že toto zveřejňování podléhá ochraně osobních údajů. Dovolujeme si proto požádat autory videí o nezveřejňování obrazu a zvuku osob zúčastněných na exkurzi, včetně průvodců, řidičů a zaměstnanců letiště.

Také upozorňujeme návštěvníky, kteří mají sádrový obvaz, popř. nesnímatelnou ortézu, že tuto skutečnost je nutné nahlásit alespoň den předem. ( z důvodu speciální bezpečnostní kontroly)

Upozornění pro účastníky fotoexkurzí

Žádáme laskavě všechny účastníky Fotoexkurzí, aby byli vždy vybaveni vlastními reflexními vestami, které jsou nutné pro pohyb mimo autobus. Barva není určena.