Ceny služeb

 

VIP Service Club CONTINENTAL  

  • Kompletní VIP odbavení cestujícího v Clubu CONTINENTAL při příletu nebo odletu včetně zavazadel při písemné objednávce minimálně 24 hodin předem
  • Ceny aplikované na přílety/odlety, které se uskuteční od 1.3.2017

  4 400 Kč - 1 osoba
  6 400 Kč - 2 osoby
  8 250 Kč - 3 osoby
11 000 Kč - 4 osoby
  2 750 Kč - každá další osoba na stejném letu

1 000 Kč - Odbavení dítěte do 11 let v doprovodu dospělé osoby

VIP Service Express při písemné objednávce kratší než 24 hodin předem

  6 600 Kč - 1 osoba
  9 600 Kč - 2 osoby
12 375 Kč - 3 osoby
16 500 Kč - 4 osoby
  4 125 Kč - každá další osoba na stejném letu

  1 500 Kč - Odbavení dítěte do 11 let v doprovodu dospělé osoby 


Ostatní služby

500 Kč – parkování za každých započatých 24 hodin nad rámec parkování zdarma
130 Kč - balení standardního zavazadla
250 Kč - balení nestandardního zavazadla (golfové bagy, lyže, kočárky atp.) 
590 Kč - dovoz maximálně 4 ks zavazadel do 30 km
290 Kč - doprovodná osoba
Občerstvení nad rámec all-inclusive dle ceníku v Clubu CONTINENTAL
Odbavení dítěte do 2 let v doprovodu dospělé osoby zdarma


Celoroční členství Gold Card

  • Kompletní VIP odbavení cestujícího v Clubu CONTINENTAL při příletu i odletu včetně zavazadel
  • Parkování 1 vozidla po dobu letu cestujícího zdarma na hlídaném VIP parkovišti

192 000 Kč – 1 osoba / rok

 

Obchodní podmínky

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Cena odbavení zahrnuje dvouhodinový pobyt v Clubu CONTINENTAL.

2 neletící osoby doprovodu zdarma, každá další doprovázející osoba 290 Kč
Cena za každou další započatou hodinu je 500 Kč / 1 osoba
Platby přijímáme v hotovosti v CZK nebo prostřednictvím platebních karet na recepci Clubu CONTINENTAL.

Rádi bychom Vás však upozornili, že z technických důvodů nepřijímáme objednávky na Express VIP Service méně než 120 minut před plánovaným odletem.

Parkování na VIP parkovišti
Parkování vozu na hlídaném VIP parkovišti je možné pouze při současném objednání VIP odbavení k odletu i příletu, z důvodu omezené možnosti vyzvednutí vozu při využití VIP odbavení pouze jedním směrem. Získáte tím tedy 4 dny parkování zdarma na hlídaném parkovišti přímo před VIP terminálem.
Cena za každých dalších započatých 24 hodin nad rámec parkování zdarma je 500 Kč.

Dovoz zavazadel

Službu je nutné objednat minimálně 24 hodin předem a nelze ji poskytnout samostatně bez rezervace příletu. Služba je k dispozici pro maximálně pro 4 ks zavazadel a je poskytována do 30 km z letiště. Službu není možné poskytnout nad rámec 30 km z letiště.
V případě, že Vaše zavazadlo obsahuje zboží, jehož dovoz je zakázán, omezen nebo objem zboží přesahuje hodnotový či množstevní limit pro osvobození od cla, spotřební daně a DPH, je nutná Vaše osobní účast při celním projednání a služba Vám nemůže být poskytnuta. 
Nebudete-li v domluveném čase k zastižení a zavazadla tak nebude možné předat, budou k vyzvednutí v Clubu CONTINENTAL. V takovém případě nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky.

Storno podmínky Služeb

Storno objednávky je možno provést nejpozději 12 hodin před plánovaným časem příletu/odletu. V takovém případě nebude Objednateli účtován storno poplatek. Pokud provede Objednatel storno objednávky ve lhůtě kratší než 12 hodin a delší než 6 hodin před plánovaným časem příletu/odletu bude Objednateli účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny objednaných Služeb a v případě storna objednávky ve lhůtě kratší než 6 hodin před plánovaným časem příletu/odletu bude Objednateli účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny objednaných Služeb. O účtování storno poplatku v příslušné výši bude Objednatel informován a bude mu na jeho e-mailovou adresu, z níž byla provedena rezervace Služeb, zaslán informativní doklad o provedení storna a o jeho výši. Pokud byla provedena rezervace finančních prostředků za objednané Služby na kartě Objednatele, má Poskytovatel (Letiště Praha) právo strhnout finanční částku ve výši hodnoty poskytnutých Služeb nebo ve výši storno poplatku z této karty.