Charges and incentives

Airport Charges and Incentives from March 31st, 2019

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 11.5.2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. V konkrétních případech lze absolvovat PCR test i do 72 hodin od vstupu na území ČR, o absolvování testu musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.*

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

INFORMACE O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH NA LETIŠTI NAJDETE ZDE

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

Information Related to Airport Price List Consultation Process

On 10th September 2018, a formal consultation meeting on the Prague Airport’s proposed price list for the period commencing on 31st March 2019 and ending on 28th March 2020 was organised by Prague Airport and attended by representatives of air carriers which, pursuant to the respective provisions of Article 42f of the Act No. 49/1997, Coll. about Civil Aviation as amended and amendments and addenda to the Act No. 455/1991, Coll. about Trade (the Trade Act) as amended, had confirmed their attendance in writing prior to the meeting. Prague Airport carefully reviewed all feedback from airlines, both written and discussed during the consultation meeting, prior to making the final decision.

On 14th November 2018, Prague Airport published the airport Price List for the operational period commencing on 31st March 2019 and ending on 28th March 2020. The Price List is now available for download in Portable Document Format at Prague Airport’s website under the Business section (see below). Please refer to the appendix for a summary of changes to the price list, the outline of the airport users' views and Prague Airport's reaction to these views.

Effective from 29th November 2019, in order to improve safety of airport operations, it was decided to no longer use the parking areas on RWY04 (V30 to V45). Parking stands on RWY 22 (for THR RWY 22) were reconfigured as a substitute. The adjustment does not affect the parking charges.

Informace k projednávání letištního ceníku

Dne 10. 9. 2018 proběhlo veřejné projednání letištního ceníku pro období 31. 3. 2019 až 28. 3. 2020 za přítomnosti zástupců leteckých dopravců, kteří se v souladu s § 42 f Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a se změnou a doplněním Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlásili k účasti na projednávání návrhu ceny za užívání letiště. Připomínky leteckých dopravců, obdržené písemně i diskutované během veřejného projednání, byly Letištěm Praha, a.s. pečlivě posouzeny před zveřejněním letištního ceníku.

S účinností od 29. 11. 2019 bylo za účelem zvýšení provozní bezpečnosti rozhodnuto nadále nevyužívat odstavná stání na RWY04 (V30 až V45). Náhradou jsou rekonfigurovaná odstavná stání na RWY 22 (u THR RWY 22). Změna nemá vliv na výši parkovacích poplatků.

Soubory
PRG Decision Airport Charges 2019Aktualizováno: 14. 11. 2018Velikost: 619.62 KBFormát:
Airport Price List 2019 CZAktualizováno: 28. 11. 2019Velikost: 761 KBFormát:
Airport Price List 2019 ENAktualizováno: 28. 11. 2019Velikost: 678.09 KBFormát: