Charges and incentives
Charges and incentives

Airport Charges and Incentives from 29th March 2020

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště i nadále nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou.

Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti. Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti a o prevenci najdete ZDE.

Temporary adjustments to incentive programmes in response to suspension of operations due to pandemic situation and connected quarantine measures

In response to current unprecedented worldwide suspension of air transport operations to ensure prevention of the COVID-19 pandemic spread, Prague Airport (PA), as the operator of the international Prague/Ruzyně airport, has decided to foster the air traffic market recovery by adjusting conditions of its selected incentive programmes. For details please refer to “PRG Response to COV19” file attached.

Dočasné úpravy incentivních programů v reakci na utlumení provozu v souvislosti s pandemickou situací a souvisejícími karanténními opatřeními

V reakci na současné bezprecedentní celosvětové utlumení provozu letecké dopravy mající za cíl zajistit prevenci pandemického šíření nemoci COVID-19, se Letiště Praha (LP) jako provozovatel mezinárodního letiště Praha / Ruzyně rozhodlo podpořit oživení trhu letecké dopravy úpravou podmínek vybraných incentivních programů. Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru „PRG Response to COV19”.

Information Related to Airport Price List Consultation Process

On 4th September 2019, a formal consultation meeting on the Prague Airport’s proposed price list for the period commencing on 29th March 2020 and ending on 27th March 2021 was organised by Prague Airport and attended by representatives of air carriers which, pursuant to the respective provisions of Article 42f of the Act No. 49/1997, Coll. about Civil Aviation as amended and amendments and addenda to the Act No. 455/1991, Coll. about Trade (the Trade Act) as amended, had confirmed their attendance in writing prior to the meeting. Prague Airport carefully reviewed all feedback from airlines, both written and discussed during the consultation meeting, prior to making the final decision.

On 28th November 2019, Prague Airport published the airport Price List for the operational period commencing on 29th March 2020 and ending on 27th March 2021. The Price List is now available for download in Portable Document Format at Prague Airport’s website under the Business section (see below). Please refer to the appendix for a summary of changes to the price list, the outline of the airport users' views and Prague Airport's reaction to these views.

Informace k projednávání letištního ceníku

Dne 4. 9. 2019 proběhlo veřejné projednání letištního ceníku pro období 29. 3. 2020 až 27. 3. 2021 za přítomnosti zástupců leteckých dopravců, kteří se v souladu s § 42 f Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a se změnou a doplněním Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlásili k účasti na projednávání návrhu ceny za užívání letiště. Připomínky leteckých dopravců, obdržené písemně i diskutované během veřejného projednání, byly Letištěm Praha, a.s. pečlivě posouzeny před zveřejněním letištního ceníku.

Dne 28. 11. 2019 zveřejnilo Letiště Praha letištní ceník pro období začínající 29. 3. 2020 a končící 27. 3. 2021. Ceník je nyní k dispozici ke stažení ve formátu Portable Document Format na webových stránkách Letiště Praha v části Business (viz. níže). V příloze rovněž naleznete přehled změn v ceníku, shrnutí připomínek uživatelů letiště a reakci Letiště Praha na tyto připomínky.

Soubory
Decision Airport Charges 2020Aktualizováno: 28. 11. 2019Velikost: 675.84 KBFormát:
Airport Price List 2020 ENAktualizováno: 28. 11. 2019Velikost: 685.64 KBFormát:
Airport Price List 2020 CZAktualizováno: 28. 11. 2019Velikost: 780.08 KBFormát:
PRG Response to COV19Aktualizováno: 4. 6. 2020Velikost: 175.56 KBFormát: