Doporučujeme vám si před cestou důkladně prostudovat podrobná pravidla, které předměty je možné přepravovat v příručním zavazadle: Ke stažení zde.

Předměty zakázané přepravovat v příručním (kabinovém) zavazadle

V zavazadle, které si s sebou plánujete vzít na palubu letadla, je zakázáno přepravovat především:

 • střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily
 • ochromující zařízení
 • předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou
 • pracovní nářadí
 • tupé předměty
 • výbušniny a zápalné látky a zařízení

Seznam předmětů, na jejichž přepravu se nejčastěji ptáte, naleznete zde.

Přeprava tekutin a gelů v příručním zavazadle

V příručním zavazadle je dovolena přeprava tekutin, aerosolů a gelů (nápoje, parfémy a krémy, šampony a sprchové gely, kosmetické spreje, rtěnky, zubní pasty a potraviny typu měkkých sýrů, paštik a dalších) pouze za dodržení podmínek:

 • při bezpečnostní kontrole jsou předloženy k samostatné kontrole mimo zavazadlo
 • nacházejí se v balení o maximálním objemu 100 ml (100 g)
 • mají originálně vyznačen svůj objem (jsou v originálním balení)
 • jsou uloženy v průhledném uzavíratelném plastikovém sáčku o maximálním objemu 1 litr

Bez výše uvedených omezení lze přepravovat tekutiny, aerosoly a gely, které jsou dětskou výživou nezbytnou na dobu cesty, léčivem nebo dietní stravou nezbytnou na dobu cesty (doporučujeme mít potvrzení od lékaře nebo lékařský předpis), nebo byly zakoupeny u letištních prodejců a jsou zabaleny v neporušeném bezpečnostním balení (tzv. STEB)

Kompletní seznam předmětů zakázaných přepravovat v příručním zavazadle

Střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily 

Zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění vymrštěním projektilu nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

 • střelných zbraní všech typů, například pistolí, revolverů, pušek, brokových zbraní

 • hraček napodobujících zbraně, replik a imitací střelných zbraní, které mohou být zaměněny se skutečnými zbraněmi,

 • částí střelných zbraní kromě zaměřovacích dalekohledů

 • střelných zbraní na stlačený vzduch a CO2, např. pistolí, zbraní vystřelujících diabola (pellet guns), pušek a zbraní vystřelujících kuličky (ball bearing guns)

 • signálních zbraní a startovacích pistolí

 • luků, samostřílů a šípů

 • harpun a oštěpů

 • praků a katapultů

Ochromující zařízení

 • prostředků způsobujících šok, například paralyzérů (stun guns), taserů a obušků s elektrickým paralyzérem (stun batons)

 • zařízení na omračování a zabíjení zvířat

 • ochromujících a zneschopňujících chemických látek, plynů a sprejů, například sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, paprikových sprejů, slzného plynu, kyselinových sprejů a repelentů na odpuzování zvířat a živočichů

Předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou

Předměty, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

 • předmětů určených k sekání, například seker, sekyrek a sekáčků
 • sekyrek na led a cepínů

 • holicích břitev

 • řezáků s ulamovací čepelí

 • nožů s čepelí delší než 6 cm

 • nůžek s ostřím delším než 6 cm měřeno od otočného čepu

 • vybavení pro bojová umění s ostrým hrotem nebo ostrou hranou

 • mečů a šavlí

Pracovní nářadí

Nářadí, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla, včetně:

 • páčidel

 • vrtáků a vrtacích hrotů, včetně přenosných akumulátorových vrtaček

 • nářadí s ostřím nebo násadou delší než 6 cm, které lze použít jako zbraň, například šroubováků a dlát

 • pil, včetně přenosných akumulátorových pil

 • pájecích (letovacích) lamp

 • zařízení k nastřelování svorníků a nastřelovacích pistolí

Tupé předměty

Předměty, jež lze použít k úderu s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

 • basebalových a softbalových pálek

 • obušků nebo pendreků, například kyjů, pendreků a policejních obušků

 • vybavení pro bojová umění

Výbušniny a zápalné látky a zařízení

Výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

 • munice

 • rozbušek

 • detonátorů a zápalných zařízení

 • replik nebo imitací výbušných zařízení

 • min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny

 • ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků

 • dýmovnic a kouřových patron

 • dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin

Další předměty

Další předměty, které mohou být považovány za zakázané vzhledem k povaze jejich možného použití, např.:

 • pouta, elektrikářské pásky, lepící pásky s vysokou pevností

 • náhradní struny všech typů (na struny již upnuté ve strunových hudebních nástrojích se zákaz nevztahuje)

 • různé specifické nástroje a nářadí