Kultura a hodnoty společnosti

Naše pravidla chování a etické principy

Hinweis

Aktuelle Informationen und Empfehlungen für die Reisenden:

Wir danken Ihnen, dass Sie sich selbst und andere schützen und in den Räumlichkeiten des Flughafens weiterhin eine Maske tragen, sicheren Abstand halten und auf eine strenge Händehygiene achten.

Informieren Sie sich darüber, welche Einreisebedingungen in dem Land, in das Sie reisen, gelten und über die Maßnahmen Ihrer Fluggesellschaft. Eine Übersicht über die aktuellen Regeln für die Einreisenden finden Sie auf der Webseite des Innenministeriums der Tschechischen Republik.

Informationen über die Schutzmaßnahmen am Flughafen und über die Vorbeugung finden Sie HIER. (EN)

Naše Pravidla chování a etické principy

Formování etické kultury společnosti představuje pro naši společnost dlouhodobý proces a cíl, jelikož vysoké standardy našeho jednání a přístupu považujeme za součást každodenní práce a současně za nutný předpoklad zachování a dalšího rozvíjení dobré pověsti a důvěry ve skupinu Letiště Praha.
 
V rámci našich firemních hodnot, kterými jsou bezpečnost, orientace na zákazníka, konkurenceschopnost, odpovědnost a transparentnost, se společnosti skupiny Letiště Praha zavázaly k bezpodmínečnému respektování právního řádu i dodržování vysokých morálních standardů. Důležitým nástrojem strategického řízení a formování firemní kultury celé skupiny se stal dokument Pravidla chování a etické principy.
 
Jeho uznáním deklarujeme své závazky k zákazníkům, obchodním partnerům, zaměstnancům i okolní komunitě, v níž pracujeme. Definujeme jasné standardy pro chování na pracovišti i v oblastech, které v rámci našeho podnikání považujeme za klíčové. Věnujeme tak pozornost tématům posilujícím transparentnost společnosti, například prevenci střetu zájmů, korupce a dalších nekalých jednání, ale také oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti nebo utváření kvalitních vztahů na pracovišti i s našimi partnery.
 
Abychom všech těchto cílů dosáhli, požadujeme, aby každý z nás přijal osobní odpovědnost za prosazování firemní kultury, která jako soubor vzorců jednání, norem, hodnot, postupů a zvyklostí, je tvořena nikoli pouze společností samotnou a jejími představiteli, ale především všemi zaměstnanci.

pravidla-chovani-a-eticke-principy-cz-odkazovat3.png

Dokument Pravidla chování a etické principy ke stažení zde.