Bezpečnost na letišti

Bezpečnost letiště

Není bezpečnost jako bezpečnost

V letectví rozlišujeme dva druhy bezpečnosti. Provozní bezpečnost, anglicky SAFETY, je souborem opatření proti lidským chybám, zpravidla neúmyslnému jednání z nevědomosti nebo opomenutí pracovních povinností, chybějícím nebo nedokonale nastaveným provozním postupům, selhání techniky, či vlivu vyšší moci. 

Druhá oblast bezpečnosti se zabývá ochranou civilního letectví před protiprávními činy a jejím anglickým ekvivalentem je název SECURITY. V praxi se zabývá nástroji a opatřeními za účelem předejití spáchání protiprávního činu v letadle, v terminálu či v blízkosti letiště. Asi nejznámějšími opatřeními pro širokou veřejnost jsou bezpečnostní kontroly cestujících a jejich zavazadel.

V oblasti bezpečnosti disponuje Letiště Praha, a. s. kvalifikovanými odborníky, kteří v tomto odvětví provádí poradenskou, nebo školící činnost. Tyto služby jsou zajišťovány Školícím a výcvikovým centrem Letiště Praha, které sídlí ve spojovacím objektu T2 u služebního vchodu č. 24 a krom jiných provádějí školení SECURITY, SAFETY a DGR. V záložce Bezpečnostní školení a výcvik kromě obecných informací naleznete i detailní harmonogram nabízených školení a výcviku, rezervační formuláře a kontakty.