Bezpečnost na letišti

Povinná a dobrovolná hlášení

Aby bylo možné zvyšovat provozní bezpečnost, Safety kancelář potřebuje informace z provozu.

Jedním ze zdrojů informací jsou hlášení od posádek letadel, pracovníků odbavení i nejširší veřejnosti.  O hlášení nežádáme proto, aby byl někdo potrestán, ale proto, aby bylo riziko odborně posouzeno a případně odstraněno nebo sníženo na přijatelnou úroveň. Jednou z hlavních zásad safety kultury je, že na základě hlášení nebude osoba potrestána. Safety oddělení proto nepotřebuje osobní informace - jejich zadání je dobrovolné. K ohlašování využijte formulář níže.

Povinná hlášení
Povinnost hlásit Safety Události vyplývá z evropských nařízení a zahrnuje například nesprávný výskyt letadla, vozidla nebo osoby na dráze (RWY Incursion), vyjetí letadla mimo zpevněnou plochu (Excursion), poškození letadel při pojíždění, přetahu nebo odbavení, střety s ptáky a zvěří, cizí předměty FOD, překážky v provozu letadel, drony, laserové paprsky apod. Povinnost hlásit tyto události mají všichni zaměstnanci Letiště Praha a všechny organizace působící na LKPR nebo využívající jeho infrastrukturu. Ohlašovatel události, případně osoby zúčastněné na události jsou chráněny. V souvislosti s tím jsou hlášení anonymizována a veškeré údaje související s identifikací těchto osob nesmí být v databázových záznamech uvedeny. Je-li Vás na místě více, nespoléhejte prosím na to, že událost ohlásí někdo jiný.

Dobrovolná hlášení
Kromě povinného hlášení Safety Událostí je žádoucí, aby si všichni zaměstnanci LP a zainteresovaných stran uvědomovali svoji odpovědnost na zajišťování provozní bezpečnosti na LKPR (Safety Kultura) a v případech, kdy to považují za potřebné či dokonce nezbytné, poskytli Safety kanceláři informace systémem dobrovolného hlášení. To platí i v případech, kdy daný zaměstnanec není přímo zodpovědný za uvedenou činnost či se jí osobně nezúčastnil. Toto se týká především: Pracovních postupů, vyskytují-li se v nich nejasnosti, nedokonalosti, nesplnitelnosti či problematické činnosti (sem patří i všechny situace, které přes dodržení stanovených postupů, mohly dle posouzení zaměstnance vést k ohrožení provozní bezpečnosti); Letištní infrastruktury, pokud je domněnka, že brání bezpečnému odbavení nebo provozu letadla; Chyb a omylů (nemusí být vina zaměstnance, může být latentně obsažena v pracovním postupu).

Další možnosti podávání Safety hlášení:
osobně: Terminál 2, kancelář 3075
e-mail:safety@prg.aero
telefon: 22011 2969 / 22011 7569/ 22011 6426 / 724550 576
WhatsApp: 601 121 888
papírově: Žluté schránky SAFETY BOX na publikovaných místech.

Všechny informace jsou brány jako důvěrné. Tyto informace nebudou použity jinak než pro realizaci opatření směřujících k zabránění vzniku Safety Událostí se stejnými nebo obdobnými příčinami. Získané informace nebudou použity pro stanovení viny či odpovědnosti osob za hlášenou Safety Událost ani nebudou sloužit k postihu zaměstnanců, kteří Safety Situaci nahlásili.

Povinná a dobrovolná safety hlášení
  • Aktuell Popis události
  • Kontaktní informace
  • Dokončeno

Popis události

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná