Odpovědná firma

Péče o zaměstnance

Systematicky se věnujeme rozvoji svých zaměstnanců, na jejichž výkonech závisí úspěch firmy, a klademe velký důraz na zajištění jejich celkové spokojenosti.

  • Odbornost a profesionalita našich zaměstnanců je zvyšována a rozvíjena v rámci širokého spektra tréninků a školení, které probíhají každoročně v rámci strukturovaného systému vzdělávání.
  • Našim zaměstnancům se snažíme vycházet vstříc při sladění profesního a osobního života. V profesích, kde to umožňují provozní podmínky, nabízíme pružnou pracovní dobu, zkrácené pracovní úvazky, příp. práci z domova.
  • Podporujeme zaměstnané rodiče. Nabízíme místa pro děti zaměstnanců ve spřátelené MŠ. Každoročně organizujeme pravidelné akce pro rodiny zaměstnanců – Dětský den a Mikuláš.
  • Vedení záleží na efektivní a pravidelné interní komunikaci. K předávání informací využíváme různých kanálů – intranet, tištěný firemní časopis, elektronický zpravodaj, setkávání zaměstnanců s vedením firem. Zároveň vítáme a vybízíme zaměstnance ke zpětné vazbě.
  • Společnosti nabízejí širokou nabídku firemních výhod a benefitů – program Cafeteria (penzijní a životní pojištění, poukázky na sport, rekreaci či kulturu, příspěvky na stravování, delší dovolená, …).
  • Bezpečnost a zdraví zaměstnanců je pro nás na prvním místě – pravidelné vyhledávání rizik, preventivní akce na pracovištích, úzká spolupráce s odborovou organizací v této oblasti.
  • Zapojujeme zaměstnance do charitativních aktivit firmy. Každý má možnost vzdát se části svých výhod ve prospěch neziskové organizace. Částka věnovaná zaměstnancem je následně firmou zdvojnásobena. Zaměstnanec má zároveň právo využít jeden pracovní den prací pro neziskovou organizaci.