Safety

Safety Management System

Jedinec nestačí, nutný je systém

Dnešní doba je rychlá, složitější a velmi vnímavá k jakémukoli ohrožení provozní bezpečnosti. Rizika existují všude kolem nás, v každé lidské činnosti. Čím je činnost komplexnější, tím více rizik obsahuje. A provoz letiště je velmi komplexní. Obsáhnout a řídit takové množství rizik již není v silách jednoho člověka, ani jedné organizační jednotky. Vyžaduje součinnost řady specialistů ze všech oborů leteckého provozu. Vyžaduje systém, v tomto případě Systém řízení provozní bezpečnosti (Safety Management System, neboli SMS). Letiště Praha takový systém vytvořilo a na jeho fungování se podílí celá řada odborníků nejen přímo z Letiště Praha, a. s., alei z organizací, které na letišti fungují a které úroveň provozní bezpečnosti ovlivňují. Jsou to například letecké společnosti, odbavovací společnosti nebo podnik Řízení letového provozu ČR.

Safety Management System (SMS)

SMS představuje aktivní a systematický přístup k otázkám provozní bezpečnosti na letišti a jeho účelem je cíleně a systematicky zvyšovat bezpečnost. Znamená to aktivně vyhledávat potenciální rizika a minimalizovat rizika již identifikovaná, která by mohla vést ke zranění osob nebo poškození majetku. Používají se k tomu metody prediktivní (safety studie), proaktivní (audity a inspekce) a reaktivní (šetření příčin událostí).

Na letectví je velmi cenné to, že do nejmenších podrobností analyzuje příčiny každé negativní události, umí se z nich poučit a snížit riziko dalšího opakování. Příčiny vzniku událostí nikdy nejsou jednoduché a ještě méně často je tato příčina jediná. V 99,9% případů k události vede řada drobných pochybení a nedostatků, z nichž ani jediný by sám o sobě nehodu nezpůsobil. Jedná se o drobnosti, které máme denně na očích, či chybičky, které denně děláme. Pokud by Safety Management System nefungoval tak jak má, jednoho dne by se tyto drobnosti mohly seřadit do řetězu a pak… 

K vyhledávání bezpečnostních rizik slouží nejen hlášení zaměstnanců, ale také safety audity a safety inspekce. Všechny provozní procesy se pomocí nich opakovaně posuzují z pohledu bezpečnosti a vydávají se nápravná opatření.

Rizika je důležité rozpoznávat a odstraňovat je, či alespoň zabránit jejich řetězení. Jsou všude kolem nás, nejen v letectví, ale ve všech oborech lidské činnosti. Zcela vyhnout se jim nelze, ale pomocí Systému řízení provozní bezpečnosti lze většinu z nich odstranit a ty zbývající zmírnit, sledovat a řídit je, zkrátka mít je pod kontrolou. Potom je letiště bezpečným místem pro letadla, pro cestující i pro zaměstnance, kteří zde pracují.

Letiště Praha, a. s.
Řízení Kvality, Safety a Procesů