Provozní bezpečnost, anglicky SAFETY, je souborem opatření proti lidským chybám, zpravidla neúmyslnému jednání z nevědomosti nebo opomenutí pracovních povinností, chybějícím nebo nedokonale nastaveným provozním postupům, selhání techniky či vlivu vyšší moci. Cestující, zaměstnance, leteckou techniku a vybavení chrání tzv. Safety Management Systém (SMS), neboli Systém řízení provozní bezpečnosti.

Safety Management System
Safety Brief
Povinná a dobrovolná hlášení
Crew portal
Propagace Safety
Safety konference