Dozorčí rada Letiště Praha, a. s. má tři členy. Funkční období člena dozorčí rady je čtyři roky.

Složení dozorčí rady

Ing. Petr Minařík – předseda

Ing. Petr Šobotník - místopředseda

Kamil Pomahač - člen