About us

Pro naše sousedy

Bydlet v blízkosti mezinárodního letiště přináší určitá specifika, bohužel nejen ta pozitivní. Jsme si toho vědomi, a tak neustále hledáme způsoby, jak dopad leteckého provozu na životní podmínky v blízkém okolí kompenzovat. Jde přeci o domov náš i našich zaměstnanců. Jako odpovědná firma a důležitý zaměstnavatel regionu podporujeme projekty na zvyšování kvality života a zlepšování životního prostředí. V rámci budování dobrých sousedských vztahů prosazujeme otevřenou komunikaci, vzájemný respekt a ochotu pomáhat. Chceme prostě být dobrým sousedem.

Grantový program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ 2022 vyhlášen, přihlášky je možné podávat do 30. 9. 2022. Více informací zde 

 
Podpora blízkému okolí
 
Práce kousek od domova
 
Zpravodajství pro naše sousedy
 
Setkávání s občany a akce pro ně
 
Hluk z letecké dopravy
 
Změna dráhového systému