Return to list

Informace k reklamaci zavazadel, která do cílové destinace dorazí se zpožděním

Aktualita, Informace pro cestující
Return to list

Cestující má nárok na odškodnění, pokud mu v souvislosti se zpožděním při přepravě odbaveného zavazadla vznikne škoda. 

  1. Důležité je vyžádat si na daném letišti při příletu protokol o nedoručení zavazadla (tzv. PIR) a uschovat zavazadlový lístek spolu s palubní vstupenkou.
  2. Následně je možné uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody přímo u leteckého dopravce.
  3. Nároky na odškodnění ani jiné reklamace se neuplatňují u provozovatele letiště ani u odbavující (handlingové) společnosti. Konkrétní podmínky uplatnění nároků na odškodnění mají dopravci na svých webových stránkách.
  4. Nárok na odškodnění vyplývající ze zpoždění je třeba u dopravce uplatnit nejpozději do 21 dnů od doručení zpožděného zavazadla.

Doporučujeme uschovat si účtenky týkající se nezbytně vynaložených nákladů (např. hygienické potřeby, základní náhradní ošacení), které obvykle dopravci pro úhradu odškodnění vyžadují.

Contact for media
Tisková mluvčí Letiště Praha
Klára Divíšková
Jana Kašpara 1069/1