CDM
Collaborative Decision Making

Filosofie CDM

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou. Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti.

Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující do České republiky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti, o prevenci, testování a další důležité informace pro cestování najdete ZDE.

Jak už název naznačuje, letištní CDM pojednává o partnerech, kteří pracují společně a jejich činnost se opírá o rozhodování založená na mnohem přesnějších a kvalitnějších informacích, které mají přesně stejný význam pro každého zúčastněného partnera. Výsledkem je vhodnější využití zdrojů, lepší přesnost a předvídatelnost.

 

CDM-filosofie-obr-cz.jpg

 

Pokud nejsou aplikovány postupy CDM, operativní rozhodování mohou být často nepřesná, nebo nejsou prováděna vůbec. Partneři mohou konat protikladná rozhodnutí v důsledku nedostatku informací, případně rozdílným vnímáním významu informace různými partnery. Individuální řešení těchto nedostatků přinese zlepšení, ale o CDM lze hovořit pouze v případě, pokud je řešen celý složitý soubor otázek.
CDM vyžaduje velmi úzkou spolupráci MEZI VŠEMI PARTNERY, podílejícími se na uspořádání letů.
Mimo provozovatelů letišť a letadel, poskytovatele letových provozních služeb, společností pro pozemní odbavování a služby řízení toku provozu (CFMU), mohou hrát důležitou roli i vnější vlivy. Například zablokování silničního přístupu na letiště může způsobit pozdní odbavení mnoha cestujících. Partneři CDM musí být o takových událostech informováni. 
Realizace CDM je pojem, který definuje lepší spolupráci mezi partnery, s využitím kvalitnějších a aktuálních údajů, které jsou vykládány stejným způsobem všemi partnery.

CDM je implementováno v letištním prostředí pomocí nově zaváděných funkcí, které společně vytvářejí jednotlivé prvky koncepce CDM (Concept elements).

Spolupráce, sdílení informací, rozhodování na základě společných informací, nutných ke zlepšení předvídatelnosti a přesnosti, a plná využitelnost dostupné kapacity nejsou požadavky specifické pouze pro letiště. Jsou rovněž použitelné v podmínkách na tratích.

CDM pojednává o efektivnějším fungování řízení letového provozu, leteckých společností a provozovatelů letišť a o spolupráci na operativní úrovni.
Znamená to vložení energie do rukou lidem, kteří mají nejlepší předpoklady pro správná rozhodování.

CDM je vnímáno jako důležitý přístup k co nejlepšímu využití omezených zdrojů, jako jsou dráhy, stání letadel u letištních terminálů a uspořádání toku letového provozu (přidělování slotů pro vzlety). Mimo toho si klade za cíl poskytnout provozovatelům letadel větší flexibilitu, aby tito mohli maximalizovat svoji vlastní efektivitu a zlepšit dodržování letových řádů.

Zdroj: EUROCONTROL