CDM
Collaborative Decision Making

Filosofie CDM

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 11.5.2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. V konkrétních případech lze absolvovat PCR test i do 72 hodin od vstupu na území ČR, o absolvování testu musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.*

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

INFORMACE O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH NA LETIŠTI NAJDETE ZDE

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

Jak už název naznačuje, letištní CDM pojednává o partnerech, kteří pracují společně a jejich činnost se opírá o rozhodování založená na mnohem přesnějších a kvalitnějších informacích, které mají přesně stejný význam pro každého zúčastněného partnera. Výsledkem je vhodnější využití zdrojů, lepší přesnost a předvídatelnost.

 

CDM-filosofie-obr-cz.jpg

 

Pokud nejsou aplikovány postupy CDM, operativní rozhodování mohou být často nepřesná, nebo nejsou prováděna vůbec. Partneři mohou konat protikladná rozhodnutí v důsledku nedostatku informací, případně rozdílným vnímáním významu informace různými partnery. Individuální řešení těchto nedostatků přinese zlepšení, ale o CDM lze hovořit pouze v případě, pokud je řešen celý složitý soubor otázek.
CDM vyžaduje velmi úzkou spolupráci MEZI VŠEMI PARTNERY, podílejícími se na uspořádání letů.
Mimo provozovatelů letišť a letadel, poskytovatele letových provozních služeb, společností pro pozemní odbavování a služby řízení toku provozu (CFMU), mohou hrát důležitou roli i vnější vlivy. Například zablokování silničního přístupu na letiště může způsobit pozdní odbavení mnoha cestujících. Partneři CDM musí být o takových událostech informováni. 
Realizace CDM je pojem, který definuje lepší spolupráci mezi partnery, s využitím kvalitnějších a aktuálních údajů, které jsou vykládány stejným způsobem všemi partnery.

CDM je implementováno v letištním prostředí pomocí nově zaváděných funkcí, které společně vytvářejí jednotlivé prvky koncepce CDM (Concept elements).

Spolupráce, sdílení informací, rozhodování na základě společných informací, nutných ke zlepšení předvídatelnosti a přesnosti, a plná využitelnost dostupné kapacity nejsou požadavky specifické pouze pro letiště. Jsou rovněž použitelné v podmínkách na tratích.

CDM pojednává o efektivnějším fungování řízení letového provozu, leteckých společností a provozovatelů letišť a o spolupráci na operativní úrovni.
Znamená to vložení energie do rukou lidem, kteří mají nejlepší předpoklady pro správná rozhodování.

CDM je vnímáno jako důležitý přístup k co nejlepšímu využití omezených zdrojů, jako jsou dráhy, stání letadel u letištních terminálů a uspořádání toku letového provozu (přidělování slotů pro vzlety). Mimo toho si klade za cíl poskytnout provozovatelům letadel větší flexibilitu, aby tito mohli maximalizovat svoji vlastní efektivitu a zlepšit dodržování letových řádů.

Zdroj: EUROCONTROL