CDM
Collaborative Decision Making

Filosofie CDM

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Informace o ochranných opatřeních na letišti i na palubě, o testování a další důležité informace pro cestování najdete ZDEPodle vládního opatření je ve všech prostorách letiště povinné nosit pouze respirátor třídy FFP2. Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní.

AKTUÁLNĚ: Pro návrat do České republiky ze zahraničí platí od 5. dubna 2021 upravená pravidla. Více ZDE.

Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující do České republiky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Jak už název naznačuje, letištní CDM pojednává o partnerech, kteří pracují společně a jejich činnost se opírá o rozhodování založená na mnohem přesnějších a kvalitnějších informacích, které mají přesně stejný význam pro každého zúčastněného partnera. Výsledkem je vhodnější využití zdrojů, lepší přesnost a předvídatelnost.

 

CDM-filosofie-obr-cz.jpg

 

Pokud nejsou aplikovány postupy CDM, operativní rozhodování mohou být často nepřesná, nebo nejsou prováděna vůbec. Partneři mohou konat protikladná rozhodnutí v důsledku nedostatku informací, případně rozdílným vnímáním významu informace různými partnery. Individuální řešení těchto nedostatků přinese zlepšení, ale o CDM lze hovořit pouze v případě, pokud je řešen celý složitý soubor otázek.
CDM vyžaduje velmi úzkou spolupráci MEZI VŠEMI PARTNERY, podílejícími se na uspořádání letů.
Mimo provozovatelů letišť a letadel, poskytovatele letových provozních služeb, společností pro pozemní odbavování a služby řízení toku provozu (CFMU), mohou hrát důležitou roli i vnější vlivy. Například zablokování silničního přístupu na letiště může způsobit pozdní odbavení mnoha cestujících. Partneři CDM musí být o takových událostech informováni. 
Realizace CDM je pojem, který definuje lepší spolupráci mezi partnery, s využitím kvalitnějších a aktuálních údajů, které jsou vykládány stejným způsobem všemi partnery.

CDM je implementováno v letištním prostředí pomocí nově zaváděných funkcí, které společně vytvářejí jednotlivé prvky koncepce CDM (Concept elements).

Spolupráce, sdílení informací, rozhodování na základě společných informací, nutných ke zlepšení předvídatelnosti a přesnosti, a plná využitelnost dostupné kapacity nejsou požadavky specifické pouze pro letiště. Jsou rovněž použitelné v podmínkách na tratích.

CDM pojednává o efektivnějším fungování řízení letového provozu, leteckých společností a provozovatelů letišť a o spolupráci na operativní úrovni.
Znamená to vložení energie do rukou lidem, kteří mají nejlepší předpoklady pro správná rozhodování.

CDM je vnímáno jako důležitý přístup k co nejlepšímu využití omezených zdrojů, jako jsou dráhy, stání letadel u letištních terminálů a uspořádání toku letového provozu (přidělování slotů pro vzlety). Mimo toho si klade za cíl poskytnout provozovatelům letadel větší flexibilitu, aby tito mohli maximalizovat svoji vlastní efektivitu a zlepšit dodržování letových řádů.

Zdroj: EUROCONTROL