Grantový program
Odpovědná firma

Grantový program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ

Kromě protihlukových opatření a podpory životního prostředí se provozovatel Letiště Václava Havla Praha snaží ve svém okolí podporovat také další aktivity související s každodenním životem místních občanů. Právě s tímto záměrem byl v roce 2007 zaveden grantový program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ zaměřený na podporu veřejně prospěšné činnosti. Finanční příspěvek mohou získat konkrétní obce a městské části v okolí Letiště Václava Havla Praha, ale i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící na jejich území. V rámci tohoto grantového programu každoročně rozdělujeme přibližně 10 milionů korun.

 

Podpořené projekty v rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ
Název organizacePodpořený projekt Výše finančního příspěvku 
Centrum péče o děti a rodinu,z.s.Osvětová akce - U vody bez nehody30 000 Kč
Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie,z.ú.Slunečnicová zahrada - projekt na podporu a pomoc dětem s vývojovými poruchami a ze znevýhodněného rodinného prostředí90 000 Kč
Centrum sociálně zdravotních služeb, MČ Praha 17 - Řepy Provoz Komunitního centra pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby100 000 Kč
Český kynologický svaz - Základní kynologická organizace č. 176Rekonstrukce střechy a zateplení kynologické klubovny, Hostivice120 000 Kč
Domov sv. Karla BoromejskéhoProvoz zařízení - ošetřovatelská a následná péče o pacienty v pokročilém věku300 000 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 6Vybudování chytré naučná stezka v okolí Letiště Václava Havla Praha 120 000 Kč
Fond ohrožených dětí - Klokánek Hostivicepříspěvek na provoz 200 000 Kč
HORIZONT – centrum služeb pro seniory, středisko Diakonie a misie Církve československé husitskéProjekt Křídla pro seniory - pořádání kulturní a společenských akcí, výletů a terapií 100 000 Kč
Institut Chemin NeufVybudování veřejné WC pro turisty a obyvatele obce Tuchoměřice, které bude sloužit během různých akcí 200 000 Kč
Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajinyObnova a údržba významného krajinného prvku Alšova Vyhlídka a vrchu Řivnáč60 000 Kč
Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajinyZřízení webových stránek a jednotné vizuální identity spolku40 000 Kč
Junák - český skaut, středisko Lípa Roztoky, z.s.Víceúčelová dřevostavba - srub200 000 Kč
Kopaninský spolek, z.s.Podpora sportovně komunitních aktivit Běhej s námi200 000 Kč
Kulturní centrum PrůhonZajištění obslužnosti místní knihovny Praha - Řepy, pořízení Biblioboxu a pořízení informační techniky 250 000 Kč
Mateřská škola GagarinovaDvouhoupačka se skluzavkou60 000 Kč
Mateřská škola GagarinovaZastínění pískoviště100 000 Kč
Mateřská škola LibockáMezigenerační soužití, projekt mezi dětmi z mateřské školy a seniory70 000 Kč
Město KlecanyHerní prvky pro mateřskou školu Klecany280 000 Kč
Městská část Praha - Přední KopaninaPříspěvek na obědy pro seniory nad 70 let500 000 Kč
Městská část Praha - Přední KopaninaPodpora kulturních akcí na Přední Kopanině300 000 Kč
Městská část Praha - ZličínVenkovní stůl na šachy do parku Na prameništi80 000 Kč
Městské kulturní středisko Hostivice, příspěvková organizaceKulturní a sportovní akce města Hostivice v roce 2019200 000 Kč
Městské kulturní středisko Hostivice, příspěvková organizaceVybudování  interaktivního prostoru v Městské knihovně Hostivice pro vzdělávací programy 100 000 Kč
MŠ K Roztokům Rekonstrukce dětského hřiště 100 000 Kč
MUZIČKA, z.s.„Zahraj ně, Muzičko!“ – Projekt folklorních koncertů a vydání koncertního CD cimbálové muziky Muzička70 000 Kč
Občanské sdružení Martin, z. s. Sociální služby - osobní asistence pro seniory a OZP200 000 Kč
Obec BělokyVybudování odpočinkového místa na cyklostezce60 000 Kč
Obec DobrovízRekonstrukce střechy mateřské školy700 000 Kč
Obec HoroměřiceModernizace PC učebny ZŠ Horoměřice750 000 Kč
Obec HoroměřicePodpora Obecní policie Horoměřice - doplnění výbavy, pořízení defibrilátoru, poříní výstroje strážníků, provoz systému OP Manager usnadňující spolupráci bezpečnostních složek200 000 Kč
Obec HoroměřicePodpora sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany - dovážka obědů, pečovatelské služby a osobní asistence300 000 Kč
Obec HoroměřiceOrganizace společenských a sporotovních akcí pro děti a mládež150 000 Kč
Obec HostouňRekonstrukce podlahy a obnova hardwarového vybavení v Základní škole Hostouň150 000 Kč
Obec JenečRevitalizace kulturních a sportovních zařízení obce Jeneč1 300 000 Kč
Obec KněževesOprava střechy kaple
Zavlažování plochy sportovního hřiště
800 000 Kč
Obec Malé KyšiceVýstavba chodníku v Hlavní ulici - II. etapa400 000 Kč
Obec StateniceKomunitní centrum Statenice - rekonstrukce společenských prostor u fotbalového hřiště pro pořádání sportovních, kulturních a splečenských akcí300 000 Kč
Obec ÚněticeOchrana a zvýšení bezpečnosti chodců 500 000 Kč
Pěvecký sbor La Folia, z.s.Projekt rozvoje hlasové průpravy a zakoupení vybavení pro činnost spolku30 000 Kč
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.Kurzy počítačové gramotnosti pro osoby s těžkým zrakovým postižením těžce zrakově postižené150 000 Kč
Pražský spolek ochránců zvířatProvoz útulku pro opuštěné kočky, veterinární péče a kastrace volně žijících koček70 000 Kč
Rodinné centrum ZaHRÁTka, z.s.Akce na podporu prosperujících vztahů v rodině, soužití mezi dětmi, matkou a otcem jako základ zdravé rodiny v regionu obce Hostivice100 000 Kč
Roztoky-město pro životOzvučení produkcí pěveckého sboru Roztocké děti30 000 Kč
RR, z.s.festival Zámeček 2019 - multižánrový rodinný festival pořádaný v prostředí Středočeského muzea v Roztokách u Prahy50 000 Kč
Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6-SedlecPořízení sportovního vybavení pro Mateřský klub Rybička 40 000 Kč
Sdružení Roztoč,z.s.Mezi nebem a zemí - Roztocký masopust 201975 000 Kč
Sdružení Roztoč,z.s.Nový grafický vizuál a webové stránky Sdružení Roztoč30 000 Kč
SK PÉTANQUE ŘEPY, z. s.Materiálové  vybavení hráčů35 000 Kč
SK Roztoky,z.s.Rozšíření kapacity zázemí a tréninkové plochy SK Roztoky250 000 Kč
Sokol Hostouň z.s. Sportovní vybavení dětí a mládeže (U17), rekonstrkuční a opravné práce stadionu a zázemí, osvětlení plochy hřiště 400 000 Kč
Společenství harmonie těla a ducha z. s.Aktivity pro děti, a to i děti hendicapované a ze sociálně problematického prostředí 60 000 Kč
Spolek dětí Quiq, z.s.Letní tábor Noemova Archa s inkluzí - letní tábor pro děti ve věkovém rozpětí 3 at 10 let s různým zvevýhodněním70 000 Kč
Spolek dětí Quiq, z.s.Vybavení místnosti pro dětskou skupinu Klub Quiq200 000 Kč
Spolek Středokluky "oživení-jinak"Pořízení stanového přístřesku s posezením a elektrocentrály65 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Roztoky u PrahyVýměna oken v budově sokolovny80 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol StateniceOprava a rekonstrukce společenských prostor u fotbalového hřiště150 000 Kč
Tělovýchovná Jezdecká Jednota Přední Kopania z. s.Dokončení rekonstrukce (výměna) oplocení oddychové a relaxační plochy pro veřejnost ve sport. areálu TJJ Přední Kopanina200 000 Kč
TJ Slavoj Suchdol z.s.Pořízení bezpečnostních přenosných branek 60 000 Kč
TJ Sokol Jeneč, z.s.Kabiny pro mládež - rekonstrukce a vybavení, obnova pomůcek300 000 Kč
TJ Sokol StředoklukyOprava podlahy v sokolovně ve Středoklukách130 000 Kč
TJ Sokol TuchoměřiceDruhá etapa nástavby kabin, zateplení fasády, obklady sociálního zařízení, podlahy a vybavení480 000 Kč
Tuchoměřice společně, z.s.Vytvoření veřejného otevřeného prostoru - přírodní komunitní prostor Dýňoviště80 000 Kč
Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizacePřírodní učebna s bylinkovými záhony, která bude sloužit k realizaci vzdělávacích a kulturních aktivit80 000 Kč
Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizaceZačínáme spolu - adaptační programy pro prevenci problémů při přechodu z 1. na 2. stupeň ZŠ 30 000 Kč
Zažít Řepy, z.s.Zažít Řepy Jinak - pásmo sousedských festivalů přímo v ulicích Řep75 000 Kč
Pravidla programu finanční podpory na veřejně prospěšné účely „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“ pro rok 2019

Tento dokument popisuje pravidla programu „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“, v němž Letiště Praha, a. s. (dále jen „LP“), rozdělí předem určené finanční prostředky na veřejně prospěšné účely v obcích a městských částech v jeho okolí (dále jen „obce a MČ“).

1. Cíl programu „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“
Cílem programu je podílet se na rozvoji občanské společnosti v obcích a městských částech hl. města Prahy situovaných v jeho blízkosti a přispívat tak k budování dobrých vztahů s okolními komunitami.

Příspěvky programu „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“ jsou určeny k financování:

 • kultury
 • školství
 • policie
 • požární ochrany
 • podpory a ochrany mládeže
 • ochrany zvířat a jejich zdraví
 • vědy a vzdělání
 • výzkumných a vývojových účelů

a dále na účely:

 • tělovýchovné a sportovní
 • sociální
 • zdravotnické
 • humanitární
 • charitativní
 • náboženské (pro registrované církve a náboženské společnosti)

2. Okruh žadatelů
Žádost do programu mohou podat pouze:

 • Obce a městské části hl. města Prahy v přímém okolí Letiště Václava Havla Praha, a to:
  • Běloky, Dobrovíz, Horoměřice, Hostivice, Hostouň, Jeneč, Klecany, Kněževes, Malé Kyšice, MČ Praha - Přední Kopanina, MČ Praha – Suchdol, MČ Praha – Zličín, MČ Praha 17 – Řepy, MČ Praha 6; Roztoky, Statenice, Středokluky, Tuchoměřice, Únětice 
 • Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
  • které mají sídlo v dané obcí nebo městské části a na území obce nebo městské části vykonávají svoji činnost (např. Sokol, fotbalový klub, spolek dobrovolných hasičů apod.).

3. Výše příspěvku pro rok 2019/2020
Celková výše příspěvku pro rok 2019/2020 činí minimálně 10 mil. Kč pro výše uvedený okruh žadatelů.

4. Maximální rozsah příspěvků na jeden projekt
Maximální finanční rozsah příspěvku na jeden projekt není předem limitován, hodnotící komise ovšem může rozhodnout o úplném nebo částečném financování daného projektu.

5. Způsob informování o zahájení programu
Vyhlášení programu je včetně podrobných pravidel zveřejněno na internetových stránkách Letiště Praha, a. s., v sekci O letišti / Odpovědná firma. A dále dopisem zástupci výše uvedených obcí a městských částí.

6. Způsob, termín a místo pro podávání žádostí
Žádost lze podat pouze prostřednictvím řádně vyplněného elektronického formuláře na internetových stránkách Letiště Praha, a. s., v sekci O letišti / Odpovědná firma / Grantové programy / DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, a to nejpozději do 30. 9. 2019. Všechny žádosti musí být doručeny před uplynutím lhůty pro jejich podání. Zároveň musí být každá žádost doplněna o poslední platnou účetní uzávěrku žádajícího subjektu. Pokud žadatel nemůže doložit účetní uzávěrku z důvodu založení organizace v letošním roce, je nutné zaslat doklad o registraci a zároveň písemné potvrzení starosty příslušné obce či městské části stvrzující zájem lokality o podporu nově založené organizace.

7. Způsob vyhodnocování žádostí
Došlé žádosti budou posouzeny LP z hlediska úplnosti a formální správnosti. Předseda představenstva LP jmenuje hodnotící komisi, jejímž úkolem bude ohodnotit došlé žádosti a vybrat ty projekty, na které navrhuje poskytnout příspěvek. Komise je složena takto: 

Čtyři zástupci za LP, jeden za Středočeský kraj (navržený hejtmanem Středočeského kraje)
a jeden za hl. m. Prahu (navržený primátorem hl. m. Prahy). Členové hodnotící komise budou
při vyhodnocení jednotlivé projekty posuzovat z hlediska toho, nakolik:

a) je projekt přínosný pro obec (zda z něj bude mít prospěch širší komunita nebo jen menší skupina osob, např. členové či příznivci žadatele),
b) jsou představy žadatele o naplnění projektu efektivní a smysluplné (zda by nebylo možné dosáhnout téhož účelu jinými efektivnějšími postupy, zda jím dosud vykonávaná činnost a způsob hospodaření umožní dokončení projektu).

Hodnocení členů budou následně zpracována do souhrnného hodnocení, na jehož základě pak komise sestaví definitivní seznam projektů, kterým má být udělen finanční příspěvek. Hodnotící komise předloží návrh ke schválení představenstvu LP.

8. Zveřejnění výsledků programu

Výsledky budou zveřejněny:

 • dopisem starostům okolních obcí a městských částí
 • individuálně žadatelům; žadatelé, kterým byl příspěvek udělen, navíc obdrží darovací smlouvu upravující udělení příspěvku

9. Následná kontrola využití příspěvků a vyúčtování

Kontrola bude provedena formou písemné zprávy o naložení s finančním darem, včetně jeho vyúčtování, a na vyžádání i zasláním příslušné fotodokumentace.

Formulář pro podání žádosti
 • 1
  Aktuální: Identifikační údaje žadatele
 • 2
  Kontaktní údaje
 • 3
  Údaje o projektu
 • 4
  Dokončeno

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.