Kromě protihlukových opatření a podpory životního prostředí se provozovatel Letiště Václava Havla Praha snaží ve svém okolí podporovat také další aktivity související s každodenním životem místních občanů. Právě s tímto záměrem byl v roce 2007 zaveden grantový program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ zaměřený na podporu veřejně prospěšné činnosti. Finanční příspěvek mohou získat konkrétní obce a městské části v okolí Letiště Václava Havla Praha, ale i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící na jejich území. V rámci tohoto grantového programu každoročně rozdělujeme přibližně 10 milionů korun.

Grant je vyhlašován vždy v září, kdy je zde zpřístupněn přihlašovací formulář.

Příklady podpořených projektů v rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ
 • Obec Horoměřice - Dostavba objektu školských zařízení
 • TJ Sokol Hostouň - Výměna střešní krytiny nad sálem sokolovny čp. 129
 • Obec Jeneč - Rekonstrukce chodníku v obci Jeneč
 • Město Klecany - Vybudování street workoutového parku Klecany
 • Obec Kněževes - Regenerace sportovního areálu v Kněževsi - novostavba objektu zázemí
 • Česká zemědělská univerzita v Praze – Biologická olympiáda
 • Domov sv. Karla Boromejského – Příspěvek na ošetřovatelskou péče o chronicky nemocné pacienty v pokročilém věku
 • Musica e Danza z.s. - Účast souboru Musica e Danza na mezinárodním sborovém festivalu INTERKULTUR Bad Ischl
 • Domov svaté Rodiny -   Nákup průmyslové pračky pro provoz Domova sv. Rodiny
 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., pobočný spolek Roztoky - Pořízení cvičebních a rehabilitačních pomůcek
 • sdružení Roztoč -Studio Anima Roztoč,  vybavení pro nový ateliér dětské animační tvorby
 • obec Statenice obnova povrchu dětského sportoviště
 • Národní ústav pro autismus, z. ú. (APLA) Raná péče o děti s poruchami autistického spektra
 • Centrum sociálně zdravotních služeb    podpora Komunitního centra pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby
Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat: