Grantový program NA KŘÍDLECH POMOCI je zaměřen na podporu osob se zdravotním omezením. O finanční podporu se mohou přihlásit neziskové a veřejně prospěšné společnosti či spolky, nadace, ústavy i další právnické a fyzické osoby, které se zaměřují na pomoc v daných oblastech nebo danou pomoc samy potřebují. Cílem programu je zlepšit mobilitu konkrétních osob se zdravotním hendikepem.

Grant je každoročně vyhlašován na webových stránkách Letiště Praha a žádosti je následně možné podat prostřednictvím elektronického formuláře. Projekty k podpoře poté vybírají sami zaměstnanci formou hlasování. 

  Grantový program NA KŘÍDLECH POMOCI 2018 právě vyhlášen

  Grantový program NA KŘÍDLECH POMOCI pomůže s bouráním bariér. Získejte až 100 tisíc na zlepšení mobility osob se zdravotním omezením.

  Zpřístupnit oblíbený park lidem na invalidním vozíku, umožnit účinnou rehabilitaci dítěti s postižením či zaplatit výcvik asistenčního psa. I to mohou být projekty, které celkovou částkou 300 tisíc korun podpoří grantový program Letiště Praha, a.s.

  Pokud máte nápad, jak zlepšit mobilitu osob s hendikepem či zdravotním omezením, přihlaste i vy svůj projekt do programu s názvem NA KŘÍDLECH POMOCI. Vybrané projekty mohou získat finanční podporu až 100 tisíc korun.

   

  Dříve podpořené projekty

  Miroslava Skurová – Rehabilitace pro pětiletého syna Hynka

  Hyneček je pětiletý chlapec, který po nešťastném úrazu v bazénu bojuje o návrat do reálného života. Šance na návrat je velká. Ke zlepšení pohybové aktivity mu velice pomáhá speciální rehabilitace Axon, kterou bohužel nehradí zdravotní pojišťovna. 

  Poskytnutá částka: 100 000 Kč

  Občanské sdružení Smíšek – integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

  Projekt umožní 55 dětem pobyt v přírodě, poznat opravdový les, zajistit nové podněty a možnost dostat se dále než za hranice okolí svého bydliště. Rodiče těchto dětí se podílejí částkou 500 Kč/dítě, vzhledem k finanční nouzi si více nemohou dovolit.

   Více informací:  www.os-smisek.cz

   Poskytnutá částka: 45 000 Kč

  EDA CZ z.ú. - Rehabilitace dětí s postižením zraku a kombinovaným postižením

  Organizace zajišťuje podporu rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením s ohledem na specifické potřeby dětí i rodičů.

  Více informací:  www.eda.cz

  Poskytnutá částka: 52 700 Kč

  IMPULS, nadační fond - Potkalo se tělo s duší

  Projekt zajistí prostřednictvím vybraných typů rehabilitace naučit pacienty s roztroušenou sklerózou potřebnosti pohybu a rehabilitace. Výsledkem je oddálení invalidity.

  Více informací:  www.nfimpuls.cz

  Poskytnutá částka: 71 250 Kč

  Nadace Jedličkova ústavu -  Bezbariérová doprava pro klienty Jedličkova ústavu a škol

  Více informací:  http://nadaceju.cz/projekt/bezbarierova-doprava/

  Poskytnutá částka: 80 250 Kč 

  Přihlašování do grantového programu Na křídlech pomoci bylo ukončeno.