CDM
Collaborative Decision Making

Historie CDM

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 11.5.2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. V konkrétních případech lze absolvovat PCR test i do 72 hodin od vstupu na území ČR, o absolvování testu musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.*

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

INFORMACE O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH NA LETIŠTI NAJDETE ZDE

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

K počátkům myšlenky CDM je nutné se vrátit do doby 80. a začátku 90. let minulého století do Spojených států. Zatímco v Evropě byly největší obavy z nedostatku kapacity na letových cestách, americké letecké společnosti se stále více potýkaly s problémy na zemi. Pokud letecká společnost na zatíženém letišti včas neinformovala provozovatele letiště a řízení letového provozu o zrušeném letu, byl cenný letištní slot ztracen a nemohl být využit jiným dopravcem.

 

history2.gif

 

Pokud provozovatel letecké společnosti uzlového letiště musí vytlačovat svá letadla v různých směrech v závislosti na dráze v používání pro vzlet, ale není informován o změnách dráhy a nemá své vlastní prostředky pro odbavení, jeho letadla budou často vytlačena špatným směrem a doba pojíždění bude delší, než bylo předpokládáno .... Existovalo několik podobných ale stejně jednoduchých příkladů problémů, ovlivňujících všechna letiště v USA. Letecké společnosti a Federální letecký úřad (FAA) vytvořili skupinu k rychlému nalezení řešení.

FAA doporučilo použít zdravý rozum. Řekněte pravdu o zrušených letech, pracujte společně, podělte se o to, co znáte a použijte zdravý rozum. Myšlenku se podařilo zavést a byla to dvě letiště, z nichž pochází výše uvedené příklady, Philadelphia a Atlanta, kde zažili téměř zázračné zlepšení přesnosti a předvídatelnosti. Vznikla spolupráce při rozhodování, čili ve zkratce CDM! 

history1.gif

Přestože Evropa měla většinou problémy s tratěmi, pár vizionářských duší jasně vidělo, že evropská letiště by mohla čelit v blízké budoucnosti přetížení podobnému jako v USA. Byly to letecké společnosti a jejich celosvětový zástupce, International Air Transport Association (IATA), které přivedly koncept CDM do Evropy a po jakémsi počátečním odporu bylo CDM přijato také na této straně Atlantiku. 

Za prvé a především, CDM vychází z letištního prostředí a tak efektivní je proto, že je v něm zapojeno více partnerů. Jejich původní pracovní postavení v téměř naprosté izolaci, ignorujíce činnost ostatních, bylo živnou půdu pro zlepšení, a dokonce i trochu zdravého rozumu aplikovaného při procesech, přineslo výrazné zdokonalení.

Za druhé, ale ne méně důležitě, historie ukazuje, že CDM se týká především lidí a postojů, nikoliv technologie. Být otevřený, ochotný podělit se a spolupracovat při sdílení informací jsou lidskými, nikoliv technickými faktory.

Zdroj: EUROCONTROL