CDM
Collaborative Decision Making

Historie CDM

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou. Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti.

Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující do České republiky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti, o prevenci, testování a další důležité informace pro cestování najdete ZDE.

K počátkům myšlenky CDM je nutné se vrátit do doby 80. a začátku 90. let minulého století do Spojených států. Zatímco v Evropě byly největší obavy z nedostatku kapacity na letových cestách, americké letecké společnosti se stále více potýkaly s problémy na zemi. Pokud letecká společnost na zatíženém letišti včas neinformovala provozovatele letiště a řízení letového provozu o zrušeném letu, byl cenný letištní slot ztracen a nemohl být využit jiným dopravcem.

 

history2.gif

 

Pokud provozovatel letecké společnosti uzlového letiště musí vytlačovat svá letadla v různých směrech v závislosti na dráze v používání pro vzlet, ale není informován o změnách dráhy a nemá své vlastní prostředky pro odbavení, jeho letadla budou často vytlačena špatným směrem a doba pojíždění bude delší, než bylo předpokládáno .... Existovalo několik podobných ale stejně jednoduchých příkladů problémů, ovlivňujících všechna letiště v USA. Letecké společnosti a Federální letecký úřad (FAA) vytvořili skupinu k rychlému nalezení řešení.

FAA doporučilo použít zdravý rozum. Řekněte pravdu o zrušených letech, pracujte společně, podělte se o to, co znáte a použijte zdravý rozum. Myšlenku se podařilo zavést a byla to dvě letiště, z nichž pochází výše uvedené příklady, Philadelphia a Atlanta, kde zažili téměř zázračné zlepšení přesnosti a předvídatelnosti. Vznikla spolupráce při rozhodování, čili ve zkratce CDM! 

history1.gif

Přestože Evropa měla většinou problémy s tratěmi, pár vizionářských duší jasně vidělo, že evropská letiště by mohla čelit v blízké budoucnosti přetížení podobnému jako v USA. Byly to letecké společnosti a jejich celosvětový zástupce, International Air Transport Association (IATA), které přivedly koncept CDM do Evropy a po jakémsi počátečním odporu bylo CDM přijato také na této straně Atlantiku. 

Za prvé a především, CDM vychází z letištního prostředí a tak efektivní je proto, že je v něm zapojeno více partnerů. Jejich původní pracovní postavení v téměř naprosté izolaci, ignorujíce činnost ostatních, bylo živnou půdu pro zlepšení, a dokonce i trochu zdravého rozumu aplikovaného při procesech, přineslo výrazné zdokonalení.

Za druhé, ale ne méně důležitě, historie ukazuje, že CDM se týká především lidí a postojů, nikoliv technologie. Být otevřený, ochotný podělit se a spolupracovat při sdílení informací jsou lidskými, nikoliv technickými faktory.

Zdroj: EUROCONTROL