Zpět na výpis
Aktualita

Prevence šíření nákazy koronavirem. Letiště Praha přijalo opatření v oblasti edukace cestujících (AKTUALIZACE 24. 2. 2020)

AKTUALIZOVÁNO (24. 2. 2020) – Již přibližně měsíc platí na Letišti Václava Havla Praha opatření, jejichž cílem je vytvoření podmínek pro včasné odhalení a prevenci dalšího šíření nákazy koronavirem. Letiště rovněž neprodleně po dohodě s Policejním prezidentem České republiky a Celní správnou ČR rozšířila tato opatření nejen v samotném leteckém provozu, ale také na pracovištích pasové a celní kontroly. Momentálně jsme v úzkém kontaktu s Orgány ochrany veřejného zdraví ohledně možného rozšíření opatření v souvislosti s výskytem koronaviru v Itálii a Koreji. Pokud by Orgány ochrany veřejného zdraví (např. hygienik) rozhodly o zavedení nových opatření, Letiště Praha okamžitě poskytne veřejnou potřebnou součinnost. Ohledně konkrétních případných opatření je ale potřeba kontaktovat nejlépe hygienickou stanici.

Nad rámec pokynů Orgánů ochrany veřejného zdraví jsme ovšem sami o víkendu přistoupili k některým dalším krokům, které mají přispět k prevenci šíření nákazy. Například, v gatech využívaných pro přílety z Itálie jsou nastaveny přísnější hygienické postupy, prostory se například častěji desinfikují.

Pro přílety ze Soulu je nyní dedikovaný pouze jeden speciální gate. K žádným jiným gatům letadla ze Soulu nebudou přistavována. Tento prostor gatu podléhá rovněž zvýšeným hygienickým opatřením, například se častěji dezinfikuje, a to po každém letu. Stejné postupy jsou rozšířené také na všechny ostatní gaty, kam směřují mezikontinentální lety, přesto, že na těchto gatech lety do Koreje odbavovány nejsou. Častější a důkladnější desinfekce probíhají také na odbavovacích přepážkách.

Zároveň neustále posilujeme rozmístění desinfekcí do hal terminálů. V uplynulých týdnech jsme rozmístili několik desítek nových zásobníků s desinfekcí napříč terminály, některé z nich na velkých stojanech v těch nejexponovanějších místech.

Dále neustále platí veškerá opatření, která letiště přijalo před měsícem. Tato opatření se vztahují na oba terminály.

V prostorách letiště jsou umístěny velké edukativně-informační tabule, které informují cestující o tom, jak postupovat v případě, že na sobě pozorují příznaky respiračního onemocnění a přiletěli z oblasti ohniska nákazy. Tyto velké cedule jsou doplněné také menšími cedulemi a polepy rozmístěnými rovněž v prostorách terminálů.

Po dohodě s Policejním prezidentem ČR jsou informace rozšířeny také do prostor pasové kontroly. Také na tomto pracovišti jsou naistalovány polepy a menší cedule tak, aby si cestující čekající na pasovou kontrolu mohli informace přečíst.

Většina informačních nosičů je umístěna v toku příletových cestujících tak, aby informace nemohlo minout až 100 % cestujících. S konkrétním počtem informačních nosičů budeme pracovat podle vývoje situace.

Cestující, kteří na sobě pozorují příznaky respiračního onemocnění a cestují z oblastí ohniska nákazy, by měli především okamžitě vyhledat lékařkou pomoc, nejlépe Stálou lékařkou službu Letišti Praha, která je přímo na letišti k dispozici 24 hodin denně. Na pracovišti Stálé lékařské služby bude cestujícím poskytnuta okamžitá zdravotní péče. Tito cestující by se také  neměli vystavovat kontaktu s většími skupinami ostatních lidí a neměli by cestovat do centra města.

Na letišti probíhá také cílený screening cestujících, kdy zaměstnanci letiště dostali instrukce, aby ve zvýšené míře sledovali dění na terminálech, aby si ve zvýšené míře všímali cestujících, kteří vykazují známky respiračního onemocnění a tyto cestující, aby okamžitě odkázali na Stálou lékařskou službu Letiště Praha. Zaměstnanci letiště také informují bezpečnostní pracovníky letiště o tom, že se takový cestující v prostorách terminálů nachází. Opatření cíleného screeningu se osvědčilo a funguje.

U vybraných příletů (např. z Dubaje nebo Moskvy) je také přítomen zvláštní dedikovaný pracovník. Tento pracovník přímo v příletové čekárně u letadla aktivně oslovuje cestující, kteří vykazují známky nákazy. Tyto cestující odkazuje do péče Stálé lékařské služby Letiště Praha, aby zde neprodleně vyhledali lékařskou pomoc a nevystavovali se kontaktu s větším množstvím ostatních cestujících. Zároveň upozorňuje bezpečnostní pracovníky letiště na to, že se v prostorách letiště nachází osoba, která vykazuje známky respiračních onemocnění. Podobný screening provádí také pracovníci pasové kontroly a celní kontroly. Ti také ve zvýšené míře sledují cestující a ty, kteří cestují z oblasti ohniska nákazy a  vykazují známky respiračního onemocnění, upozorňují, aby okamžitě vyhledali lékařkou pomoc přímo na letišti a prostor letiště zatím neopouštěli.

Letiště Praha zároveň disponuje veškerými hygienickými, desinfekčními a ochranným pomůckami pro zaměstnance, včetně respirátorů, roušek, rukavic, desinfekčních roztoků apod. Kterýkoliv zaměstnanec si o tyto pomůcky může zažádat. Zároveň momentálně instruujeme všechny zaměstnance ke zvýšené opatrnosti a k přísnému dodržování vysokých hygienických standardů.

Pokud se jedná o další případná opatření, budou o jejich nastavení rozhodovat Orgány ochrany veřejného zdraví, v případě Letiště Praha například Hygienik hlavního města Prahy. Letiště Praha je s orgány ochrany veřejného zdraví v úzkém kontaktu a připraveno nabídnout veškerou součinnost.

Další aktuální informace naleznete  také na Twitteru Letiště Praha @PragueAirport.

Kontakt pro média
Tiskový mluvčí Letiště Praha
Roman Pacvoň
K letišti 1019/6