Zpět na výpis
Aktualita

Letiště Praha dočasně umožní dřívější točení letadel při odletu

Z důvodu snížení emisí CO2 škodlivin v ovzduší dojde během července letošního roku k dočasné úpravě postupů pro odlety letadel z Letiště Václava Havla Praha. Cílem tohoto opatření je posílení odpovědného přístupu Letiště Praha ke svému okolí a většímu zapojení partnerů letiště do snižování vypouštěných emisí.

Úprava těchto postupů umožní minimalizovat poloměry oblouku letadel při startu a v některých případech i zvýšit úhel jejich stoupání. Zároveň se nyní uplatňují rychlostní omezení v hodnotě 220 uzlů (přibližně 410 km/h), a to až do okamžiku dosažení výšky 5 000 stop nad mořem, což představuje přibližně 1 100 metrů nad úrovní terénu letiště.

Tyto změny se nejvíce projeví u odletů letadel, jejichž cílová destinace se nachází v opačném kurzu než je směr aktuálně používané vzletové dráhy. Typicky se jedná o odlety do destinací směrem na východ z hlavní dráhy ve směru 24, odlety do západních destinací ze stejné dráhy ve směru 06 či odlety mířící na jih z vedlejší ranveje ve směru 30.

Například při letu do Varšavy může dojít u dvoumotorového proudového letadla, zároveň také v závislosti na meteorologické a provozní situaci, k úspoře až přibližně 200 kg leteckého paliva, 640 kg CO2 (oxidu uhličitého) a 3,3, kg NOx (oxidu dusíku). Úspory paliva a emisí v ročním součtu tak pomohou nejen leteckým dopravcům nacházejících se momentálně ve složité situaci, ale zejména v čistotě ovzduší v okolí letiště.

Nový postup bude průběžně vyhodnocován, a to za pomoci moderního systému monitoringu hluku a letových tratí.