Zpět na výpis
Aktualita

Nové podmínky pro cesty do Německa od 14. února 2021

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Informace o ochranných opatřeních na letišti, o prevenci, testování a další důležité informace pro cestování najdete ZDE.

AKTUÁLNĚ: Podle vládního opatření je ve všech prostorách letiště povinné nosit pouze respirátor třídy FFP2. Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní.

Pokud z Prahy odlétáte, můžete na základě výjimky pro vycestování z ČR na letiště cestovat i přes jiné okresy. Musíte však předložit vyplněný formulář Ministerstva vnitra ČR a rezervaci letenky, palubní vstupenku či potvrzení o ubytování.

Žádáme všechny cestující do Amsterdamu, kteří se chystají podstoupit povinný antigenní test na letišti, aby se na letiště dostavili minimálně 3 hodiny před odletem. Více informací ZDE.

Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující do České republiky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Německo zařadilo Českou republiku od 14.2.2021 na seznam rizikových zemí s mutujícím virem. Dochází tak k dalšímu zpřísňování pravidel pro cestování pro občany České Republiky cestující do a přes Spolkovou republiku Německo. Až na velmi úzký okruh výjimek musí cestující z ČR nastoupit v Německu po příjezdu do karantény.

Nově platí, že každý cestující, který přijíždí do Německa nebo cestuje přes Německo z rizikové země s mutujícím virem (aktuálně také Česká republika), se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de a musí před vstupem na území Německa předložit negativní výsledek test u (PCR nebo antigenní), který je v německém nebo anglickém jazyce a který není při vstupu na území Německa  starší více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu hodinu).

Osoby, které Německem pouze projíždějí (tranzit), se musí taktéž povinně registrovat, mít s sebou doklad o úspěšně provedené registraci a zároveň i potvrzení o negativním testu na onemocnění COVID-19.

Osoby, které cestují do Německa, mají výjimku z karantény pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z karanténních opatření mají:

  • osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření).
  • pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví nebo pečovatelských službách (tito musí splňovat karanténní nařízení dané spolkové země).
  • v individuálních případech může místně příslušný úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

Ostatní cestující podléhají karanténním opatřením té spolkové země, která je cílem jejich cesty. 

Všichni cestující musí podstoupit 10denní, popř. 14denní karanténu (dle aktuální právní úpravy dané spolkové země), karanténní opatření si upravuje každá spolková země sama. 

Dle informací uveřejněných na webové stránce spolkového ministerstva vnitra považuje Německo za vážné důvody pro cestu na své území zejména:

  • má-li cestující na území Německa pobytové oprávnění.
  • jedná-li se o německého občana a jeho nejbližší rodinné příslušníky.
  • cesty z humanitárních důvodů (pohřeb nejbližšího příbuzného, přítomnost otce při narození vlastního dítěte, cesta blízkých příbuzných v případě, že dojde ke krátkodobému výpadku péče o nezletilé dítě), resp. v humanitárních případech, hrozí-li nebezpečí na zdraví a životě.
  • jedná-li se o osoby pracující v přepravě (silniční, železniční, letecké nebo lodní) zboží.
  • jedná-li se o osoby pracující v oblasti zdravotnictví a soc. péče.
  • jedná-li se o cesty v případě lékařského zákroku, jehož odložení by mělo za následek zdravotní komplikace (v  tom případě mohou cestovat dotyčná osoba a jedna blízká osoba jako doprovod).

Další informace najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, konkrétně v sekci Německo.