Zpět na úvod
Ochranná opatření COVID-19

Důležité informace pro cestující

Upozornění

Informace o ochranných opatřeních na letišti i na palubě, o testování a další důležité informace pro cestování najdete ZDEPodle vládního opatření je ve všech prostorách letiště povinné nosit pouze respirátor třídy FFP2. Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní.

AKTUÁLNĚ: Pro návrat do České republiky ze zahraničí platí od 5. dubna 2021 upravená pravidla. Více ZDE.

Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující do České republiky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Na Letišti Václava Havla Praha platí již více než rok celá řada ochranných opatření, což potvrzuje i získání mezinárodní certifikace ACI Airport Health Accreditation. Odbavení na odletech i příletech probíhá za přísných hygienických podmínek, která mají zajistit zdraví a bezpečnost cestujících. Všichni cestující i návštěvníci jsou povinni ve všech prostorách letiště nosit respirátor třídy FFP2, dodržovat bezpečné rozestupy, věnovat se důkladně hygieně a dezinfekci rukouDěkujeme, že chráníte sebe i ostatní.

Příjezdový formulář

Pro cestující přijíždějící do ČR po 21. září 2020 v reakci na pandemii COVID-19

 1. Všichni cestující přilétající ze země, která není uvedena na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, musí před odletem do České republiky vyplnit příjezdový formulář.
  Formulář je dostupný na webu www.prijezdovyformular.cz
 2. Po odeslání vyplněných informací obdrží cestující potvrzovací e-mail s QR kódem a odkazem.
 3. Formulář lze vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení a předložit při pasové hraniční kontrole při příjezdu do České republiky.
 4. Doporučujeme si také zkontrolovat další podmínky a aktuálně platné opatření pro cestování do České republiky.

Aktuální leták Ministerstva vnitra ČR ke stažení ZDE

Pravidla pro vstup na území České republiky

Dne 30. ledna 2021 rozhodla vláda České republiky o omezení volného pohybu osob na území země.

Do České republiky je možné nyní přicestovat pouze v nezbytně nutných případech, např.:

 • cesty do zaměstnání či k výkonu podnikatelské činnosti (včetně pendlerů)
 • nezbytné cesty za rodinou
 • cesty k lékaři

Výjimka pro cesty, které nepřesáhnou 12 hodin, u kterých není nutnost vyplnit příjezdový formulář a předložit výsledek PCR či antigenního testu, je omezena na tyto cesty:

 • výkon podnikatelské činnosti a obchodní cesty
 • obstarání základních životních potřeb, nákupy, tankování
 • zdravotní péče
 • neodkladné úřední záležitosti
 • pohřby
 • všechny výjimky ze zákazu volného pohybu na území České republiky jsou uvedeny v aktuálním ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ZDE.

Připomínáme všem cestujícím, že si musí před odletem do České republiky zkontrolovat všechny platné podmínky pro přicestování do ČR.

Na základě rozhodnutí vlády není v současné době možné do České republiky přicestovat za účelem návštěvy přátel či rekreace.

Aktuální leták Ministerstva vnitra ČR ke stažení ZDE

Fotogalerie

Pravidla vstupu a návratu pro občany ČR a rezidenty od 4. 5. 2021

Fotogalerie

Pravidla vstupu a návratu do ČR pro cizince od 4. 5. 2021

Jaké země patří do jednotlivých kategorií od 3. 5. 2021

 • NÍZKÉ RIZIKO (zelená): Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, Thajsko, Vatikán.
 • STŘEDNÍ RIZIKO (oranžová): Island, Finsko, Irsko, Malta, Norsko, Portugalsko (vč. Madeiry a Azorských ostrovů), Baleárské ostrovy (Španělsko)
 • VYSOKÉ RIZIKO (červená): Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Španělsko (vč. Kanárských ostrovů).
 • VELMI VYSOKÉ RIZIKO (tmavě červená): Mezi tmavě červené země patří všechny státy, které nejsou uvedeny v předchozích kategoriích.
 • EXTRÉMNÍ RIZIKO (černá): Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Indie, Jihoafrická republika, Keňa, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe.
  • Všem občanům ČR a cizincům s bydlištěm na území ČR se zakazuje vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi viru. 

Časté dotazy

Jaké podmínky platí pro návrat do ČR z jednotlivých kategorií zemí?

 • NÍZKÉ RIZIKO (zelená): Cestující mohou z těchto zemí do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení.
 • STŘEDNÍ RIZIKO (oranžová): Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň v případě přepravy veřejnou dopravou podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov. / Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu, kteří se na území ČR nepřepravují veřejnou dopravou, se do 5 dnů musí podrobit antigennímu nebo PCR testu. Před vstupem do ČR musí vyplnit příjezdový formulář. Do doby negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov. / Cizinci cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.
 • VYSOKÉ RIZIKO (červená): Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň v případě přepravy veřejnou dopravou podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov. / Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu, kteří se na území ČR nepřepravují veřejnou dopravou, musí podstoupit PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Před vstupem do ČR musí vyplnit příjezdový formulář. Do doby negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov. / Cizinci cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.
 • VELMI VYSOKÉ RIZIKO (tmavě červená): Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, který lze provést nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu. Do doby negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov. / Cizinci cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit PCR test (antigenní nestačí), jehož provedení není na začátku cesty starší než 72 hod. a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, který lze provést nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu. Do doby negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.​
 • EXTRÉMNÍ RIZIKO NÁKAZY (černá): Všem občanům ČR a cizincům s bydlištěm na území ČR se zakazuje vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi viru. To neplatí pro občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Při porušení zákazu hrozí pokuta dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pozn.: Lhůta pro testování se počítá od provedení testu do doby začátku cesty. Např. potvrzení o negativním PCR testu nesmí být starší více než 72 hod před odletem z dané destinace.

Jaké země patří do jednotlivých kategorií od 3. 5. 2021?

 • NÍZKÉ RIZIKO (zelená): Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, Thajsko, Vatikán.
 • STŘEDNÍ RIZIKO (oranžová): Island, Finsko, Irsko, Malta, Norsko, Portugalsko (vč. Madeiry a Azorských ostrovů), Baleárské ostrovy (Španělsko)
 • VYSOKÉ RIZIKO (červená): Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Španělsko (vč. Kanárských ostrovů).
 • VELMI VYSOKÉ RIZIKO (tmavě červená): Mezi tmavě červené země patří všechny státy, které nejsou uvedeny v předchozích kategoriích.
 • EXTRÉMNÍ RIZIKO (černá): Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Indie, Jihoafrická republika, Keňa, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe.

Do jaké kategorie patří země, které nejsou členy EU ani schengenského prostoru?

Státy, které nejsou členy EU ani schengenského prostoru a nejsou explicitně uvedeny v jiné kategorii (Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, Thajsko), jsou řazeny mezi státy „tmavě červené“ kategorie.

Portugalsko a Španělsko patří do tmavě červené skupiny, jak je to s ostrovy, které k těmto státům patří?

Z tmavě červené kategorie jsou aktuálně vyjmuty ostrovní oblasti - Azorské ostrovy (Portugalsko), Madeira (Portugalsko) a Kanárské ostrovy (Španělsko). Zařazeny jsou podle epidemiologických dat aktuálně mezi země s vysokým rizikem nákazy koronavirem („červené“).

Platí pro nová pravidla cestování nějaké výjimky?

Výjimky se i nadále vztahují na pendlery, mezinárodní dopravu a tranzit přes Česko. Nezbytné cesty do zahraničí bez následných povinností testů budou nově umožněny pouze v případě, že nepřekročí 12 hodin. Všechny výjimky najdete v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Platí tato pravidla cestování i pro klienty cestovních kanceláří?

Ano, nová pravidla cestování platí od 5. února 2021 také pro klienty cestovních kanceláří. V tomto směru jsou pravidla stejná jak pro individuální cestovatele, tak klienty CK.

Co dělat, když není možné se nechat testovat před cestou do ČR?

Ministerstvo zdravotnictví ČR zavedlo dodatečně „přechodné období“. Pokud tedy cestujete z lokality, kde není možné výše zmíněné podmínky splnit (např. neexistuje možnost testování apod.), pak je možné se do 14.2.2021 otestovat při vstupu do ČR, tedy prakticky využít testování přímo na Letišti Václava Havla Praha.

Jaké podmínky naopak platí pro cesty do cizích zemí?

Každá země má pro cestování svá pravidla, stejně jako Česko. O těch český cestovatelský semafor neinformuje, ten určuje pouze podmínky cest do ČR. Informace o podmínkách pro cestování do jednotlivých zemí najdete v Rozcestníku (pro státy Evropy také v Mapě cestovatele).

Na koho se mohu obrátit, jestliže zde není odpověď na mé dotazy?

Se specifickými dotazy se můžete obrátit na informační centrum MZV pro cesty do zahraničí na telefonním čísle +420 224 183 200. Pracovníci ministerstva zahraničí jsou zde připraveni odpovědět na dotazy veřejnosti ve všední dny mezi 8:00 - 16:00. Pokud jste se Vy nebo Vaši blízcí ocitli v zahraničí v nouzi, kontaktujte nouzovou linku příslušného zastupitelského úřadu, která je v pohotovosti non-stop.

Zobrazit celý text

COVID-19: Pokyny pro cestující

Ochranná opatření

 

Na palubě letadla 

Podmínky vstupu na palubu u jednotlivých dopravců

DOPRAVCECHIRURGICKÁ ROUŠKARESPIRÁTOR FFP2TEST NA COVID-19
Aeroflot Russian Airlines☑️  
Air Cairo☑️  
Air France☑️  
Austrian Airlines ☑️ 
Belavia☑️  
Blue Air☑️  
Bulgaria Air ☑️ 
České aerolinie ☑️antigenní ne starší než 24h nebo PCR ne starší než 72h
easyJet☑️  
Emirates☑️  
Finnair☑️  
Flydubai☑️  
KLM Royal Dutch Airlines☑️
(nová každé 3 hodiny)
  
LOT Polish Airlines☑️  
Lufthansa☑️  
Pegasus Airlines☑️  
Qatar Airways☑️  
Ryanair☑️  
Smartwings ☑️antigenní ne starší než 24h nebo PCR ne starší než 72h
SWISS☑️  
TAP Air Portugal☑️  
Turkish Airlines☑️  
Ukraine International Airlines☑️  

Veškerá aktuální opatření doporučujeme sledovat přímo na webových stránkách leteckých dopravců

Zobrazit celý text

HEPA Filtry

Informujte se u své letecké společnosti o konkrétních bezpečnostních opatřeních na palubě letadla, která se liší dle dané letecké společnosti.

Testování na COVID-19

Přímo v prostorách letiště. Cestující i veřejnost se mohou nechat nově otestovat na přítomnost viru způsobující onemocnění COVID-19 přímo na letišti. Více informací najdete ZDE