CDM
Collaborative Decision Making

Přínosy CDM

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Informace o ochranných opatřeních na letišti, o prevenci, testování a další důležité informace pro cestování najdete ZDE.

AKTUÁLNĚ: Podle vládního opatření je od čtvrtka 25. února 2021 ve všech prostorách letiště povinné nosit respirátor třídy FFP2 nebo dvě chirurgické roušky. Není možné již využít textilní roušky nebo zakrýt dýchací cesty jiným způsobem. Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní.

Tranzit v Německu je možný jen z humanitárních či jiných důvodů, na německém letišti tedy nyní nelze přestoupit např. při cestě na dovolenou. Více informací ZDE.

Žádáme všechny cestující do Amsterdamu, kteří se chystají podstoupit povinný antigenní test na letišti, aby se na letiště dostavili minimálně 3 hodiny před odletem. Více informací ZDE.

Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující do České republiky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

CDM má ambice přinést vysoké výnosy za relativně nízké náklady.

Vzhledem k tomu, že každé letiště je unikátní infrastrukturou, musí být pro každé zvlášť provedena místní analýzy nákladů a přínosů. Podle jejího výsledku je vhodné rozhodnout o zavedení A-CDM. EUROCONTROL nabízí obecný model takové analýzy, který je volně dostupný pro každého letištního partnera, zajímajícího se o hodnocení potenciálních nákladů a přínosů plynoucích z A-CDM.

Zdroj: EUROCONTROL