CDM
Collaborative Decision Making

Přínosy CDM

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou.

Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti. Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti, o prevenci a další důležité informace pro cestování najdete ZDE.

CDM má ambice přinést vysoké výnosy za relativně nízké náklady.

Vzhledem k tomu, že každé letiště je unikátní infrastrukturou, musí být pro každé zvlášť provedena místní analýzy nákladů a přínosů. Podle jejího výsledku je vhodné rozhodnout o zavedení A-CDM. EUROCONTROL nabízí obecný model takové analýzy, který je volně dostupný pro každého letištního partnera, zajímajícího se o hodnocení potenciálních nákladů a přínosů plynoucích z A-CDM.

Zdroj: EUROCONTROL