CDM
Collaborative Decision Making

Přínosy CDM

CDM má ambice přinést vysoké výnosy za relativně nízké náklady.

Vzhledem k tomu, že každé letiště je unikátní infrastrukturou, musí být pro každé zvlášť provedena místní analýzy nákladů a přínosů. Podle jejího výsledku je vhodné rozhodnout o zavedení A-CDM. EUROCONTROL nabízí obecný model takové analýzy, který je volně dostupný pro každého letištního partnera, zajímajícího se o hodnocení potenciálních nákladů a přínosů plynoucích z A-CDM.

Zdroj: EUROCONTROL