Odpovědná firma
Odpovědná firma

Pro okolní obce

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště i nadále nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou.

Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti. Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti a o prevenci najdete ZDE.

Z pohledu trvale udržitelného rozvoje letiště je velmi důležité chovat se tak, aby poskytovalo prostor pro kvalitní sousedské soužití. Letiště Praha vede se svými sousedy, zejména prostřednictvím zastupitelů jednotlivých obcí a městských částí Prahy dotčených leteckým provozem, průběžný dialog a využívá i další způsoby komunikace přímo s občany. Současná dobře fungující spolupráce je založena na několika pilířích, z nichž nejdůležitější je bezesporu finanční podpora, nicméně i ostatní formy pomoci výrazně přispívají k pozitivním vztahům s okolními komunitami a je naším zájmem si tuto pozici „dobrého souseda“ udržet.

Otevřená komunikace a průběžný dialog je nezbytným základem pro budování vzájemné důvěry. Cítíme se zavázáni pravdivě informovat své sousedy o všech důležitých záležitostech. K tomuto účelu využíváme různé způsoby šíření informací: elektronický newsletter, tištěný bulletin, webové stránky, pravidelná setkávání se zástupci obcí a městských částí, zábavně-informační odpoledne pro obyvatele z okolí a mnohé další.

Grantové programy

Letiště Praha realizuje pravidelné programy finanční podpory pro obce a městské části Prahy dotčené leteckým provozem a neziskových či veřejně prospěšných organizací působících na jejich území a v jejich prospěch.

Ekologická výchova

Program ekologické výchovy s panem Včelkou pro žáky základních škol ve svém okolí spustilo Letiště Václava Havla Praha od začátku roku 2012.

Otevřená komunikace

Časopis Spolu

Letiště Praha, a. s., začala v roce 2008 vydávat časopis SPOLU, který je určen pro obyvatele okolních obcí a městských částí Prahy. Cílem je předávat nejbližším sousedům informace o dění na Letišti Václava Havla Praha, pracovních příležitostech či o akcích, které se na letišti chystají.

Ke stažení ZDE.

Zpravodaj pro okolní obce

Letiště Praha připravuje měsíční přehled aktuálních informací pro okolní obce a MČ Prahy.

Setkáváme se

Informačně-zábavní odpoledne na dráze 22

Letiště Praha, a. s., pořádá vždy na začátku školního roku pro obyvatele svého nejbližšího okolí zábavně-informační odpoledne. Pro malé i velké je připraven zajímavý program, během kterého si mohou prohlédnout a mnohdy i vyzkoušet letištní techniku a seznámit se s náplní práce různých letištních složek. Účastníci akce mají zároveň možnost zeptat se na cokoliv je zajímá z oblasti ochrany životního prostředí, hlukové problematiky a letištního provozu. Informační stánek s odborníky na jednotlivé oblasti je k dispozici po celou dobu konání akce.

Roadshow o paralelní dráze

Letiště Praha, a. s., zorganizovala na konci roku 2008 a v únoru 2010 rozsáhlé informační kampaně k plánovanému rozvoji letiště Praha/Ruzyně s důrazem na projekt paralelní dráhy, během kterých zástupci letiště navštívili obce a městské částí Prahy v okolí letiště.

Cílem bylo dát občanům možnost seznámit se s plány dalšího rozvoje letiště a získat všechny dostupné informace. Pro zájemce byly k dispozici informační panely s mapami ochranného hlukového pásma a letových trajektorií, ale také letáky s podrobnějšími informacemi o letišti a připravované paralelní dráze. Na dotazy občanů odpovídali odborníci, kteří projekt paralelní dráhy připravují. Kampaň se v navštívených obcích setkala převážně s pozitivním ohlasem. Obou ročníků se zúčastnily stovky lidí. Největší zájem byl o dopady nové dráhy na každodenní život.