O společnosti

Proč paralelní dráha?

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou. Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti.

AKTUÁLNĚ: Od 23. ledna 2021 musí všichni cestující již před odletem do Amsterdamu předložit kromě negativního RT-PCR testu také negativní antigenní test provedený nejpozději 4 hodiny před nástupem do letadla. Test je možné podstoupit přímo na letišti. Aktuální kapacitu si můžete ověřit na webových stránkách poskytovatele GHC Genetics. Další informace o testování naleznete ZDE

Žádáme všechny cestující do Amsterdamu, kteří se chystají podstoupit povinný antigenní test na Letišti Václava Havla Praha, aby se na letiště dostavili minimálně 3 hodiny před odletem. Více důležitých informací ZDE

Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující do České republiky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti, o prevenci, testování a další důležité informace pro cestování najdete ZDE.

Význam letecké dopravy

Letecká doprava je nedílnou součástí dopravní infrastruktury a je významným sektorem ekonomiky. Letiště se vyznačují schopností kumulovat ve svém okolí podnikatelské aktivity a stimulovat jejich další rozvoj.

Letectví vytváří velký počet pracovních míst. Každý milion přepravených cestujících vytvoří 1000 pracovních míst přímo na letišti a dalších 2100 v národní ekonomice.

Rozvoj letištní infrastruktury u nás je důležitý pro zachování významu ČR pro Evropskou unii. ČR se ostatním členským zemím zavázala, že poskytne dostatečnou kapacitu letišť umožňující pokrýt rostoucí poptávku po letecké dopravě.

Navzdory dočasným výkyvům lze v nejbližších desetiletích v Evropě očekávat výrazný nárůst letecké dopravy. Trh v tomto segmentu u nás stále není saturovaný a potenciál jeho rozvoje v ČR je větší než v jiných zemích Evropy.

Letecká doprava je finančně plně soběstačná. Jako jediný sektor dopravy nevyžaduje žádné zdroje ze státního rozpočtu. Rozvoj letectví lze tedy považovat za nízkonákladovou alternativu řešení rostoucích nároků na dopravu.

Letectví je ekologickým a přitom jedním z nejefektivnějších způsobů dopravy. Celosvětově se letecká doprava podílí na tvorbě skleníkových plynů pouze dvěma procenty. Rozvoj tohoto způsobu dopravy na našem území automaticky neznamená, že se zvýší zátěž na životní prostředí. Dle zkušeností z předešlých let lze i v budoucnu očekávat výrazný pokles hlučnosti letadel a snižování emisí. Letecká doprava je navíc daleko méně náročná na zábor půdy oproti ostatním druhům dopravy, a to i bez ohledu na přepravní vzdálenost.

Praha pro své letiště potřebuje paralelní dráhu

  • letiště nyní musí využívat vedlejší dráhu, jejíž provoz zatěžuje hlukem desítky tisíc obyvatel Prahy a Kladenska;
  • provoz na dvou souběžných drahách bude efektivnější, bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí;
  • Letiště Praha, a. s., je již dnes jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů a s dalším rozvojem jeho význam dále poroste;
  • letiště je důležitým dopravním uzlem a má pozitivní dopad na příliv zahraničních investic a příjmy z cestovního ruchu. Zastavení jeho rozvoje by se negativně projevilo na ekonomické situaci celé České republiky;
  • bez další přistávací dráhy nebude Praha již brzy schopna uspokojit rostoucí poptávku cestujících po letecké dopravě.