Naše pravidla chování a etické principy

вернуться на главную страницу

Naše Pravidla chování a etické principy

Formování etické kultury společnosti představuje pro naši společnost dlouhodobý proces a cíl, jelikož vysoké standardy našeho jednání a přístupu považujeme za součást každodenní práce a současně za nutný předpoklad zachování a dalšího rozvíjení dobré pověsti a důvěry ve skupinu Letiště Praha.
 
V rámci našich firemních hodnot, kterými jsou bezpečnost, orientace na zákazníka, konkurenceschopnost, odpovědnost a transparentnost, se společnosti skupiny Letiště Praha zavázaly k bezpodmínečnému respektování právního řádu i dodržování vysokých morálních standardů. Důležitým nástrojem strategického řízení a formování firemní kultury celé skupiny se stal dokument Pravidla chování a etické principy.
 
Jeho uznáním deklarujeme své závazky k zákazníkům, obchodním partnerům, zaměstnancům i okolní komunitě, v níž pracujeme. Definujeme jasné standardy pro chování na pracovišti i v oblastech, které v rámci našeho podnikání považujeme za klíčové. Věnujeme tak pozornost tématům posilujícím transparentnost společnosti, například prevenci střetu zájmů, korupce a dalších nekalých jednání, ale také oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti nebo utváření kvalitních vztahů na pracovišti i s našimi partnery.
 
Abychom všech těchto cílů dosáhli, požadujeme, aby každý z nás přijal osobní odpovědnost za prosazování firemní kultury, která jako soubor vzorců jednání, norem, hodnot, postupů a zvyklostí, je tvořena nikoli pouze společností samotnou a jejími představiteli, ale především všemi zaměstnanci.

Etický kodex CZ

Dokument Pravidla chování a etické principy ke stažení zde.