Предупреждение

Текущие новости и рекомендации для пассажиров:

Спасибо Вам за сбережение своего здоровья и здоровья других и за ношение масок в помещениях аэропорта, соблюдение безопасной дистанции и заботу о достаточной гигиене рук.

Узнайте информацию об условиях въезда в страну, в которую Вы путешествуете, и о принятых мерах своей авиакомпании. Перечень текущих правил для прилетающих пассажиров можно найти на веб-сайте Министерства внутренних дел ЧР (EN).

Информацию о защитных мерах в аэропорту и о профилактике можно найти ЗДЕСЬ (EN).

V čele Letiště Praha, a. s., stojí čtyřčlenné představenstvo.

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA 
Předseda představenstva
Václav Řehoř působí ve vedení celé skupiny od roku 2014. Je odpovědný za oblast bezpečnosti, řízení kvality a safety procesů, rozvoj technologií, letištní koordinace, auditu, řízení rizik a compliance, řízení lidských zdrojů, Corporate Governance a právních věcí. Od roku 2006 působil jako finanční ředitel a jednatel ve firmě CCS ze skupiny Fleetcor Technologies a od října 2007 do roku 2011 byl tzv. acting CEO/generálním ředitelem této společnosti. Během své třiadvacetileté pracovní kariéry působil na různých pozicích ve společnostech v ČR, Velké Británii a v Kanadě. Před příchodem na letiště pracoval pro firmy vlastněné private equity fondy: Advent International, ARX Equity Partners nebo Benson Oak. Vystudoval ČZU v Praze, kde získal i doktorát se zaměřením na ekonomiku a řízení podniku. Na PIBS při VŠE v Praze/The Manchester Metropolitan University absolvoval titul MBA.

Ing. Jiří Kraus
Místopředseda představenstva
Jiří Kraus působí v představenstvu Letiště Praha, a. s., rovněž od roku 2014. Je zodpovědný za letecký provoz, centrální nákup a logistiku, ochranu životního prostředí, facility služby a správu budov. Na Letišti Václava Havla Praha působí již od roku 1997, kdy měl na starosti zejména oblasti elektro-energetických systémů a investiční výstavby (např. stavbu Terminálu 2). Na pražské letiště přišel ze společnosti Poldi Kladno.

Mgr. Jakub Puchalský
Člen představenstva
Jakub Puchalský je členem představenstva Letiště Praha, a. s., od července 2020. Ve vedení firmy je odpovědný za oblast leteckého a neleteckého obchodu, korporátní a marketingové komunikace. Na letišti působí již od roku 2014, nejprve ve společnosti Český Aeroholding a poté přímo pro Letiště Praha. V roce 2018 se stal výkonným ředitelem korporátní komunikace, marketingu a zákaznické zkušenosti, v roce 2020 přešel na pozici výkonného ředitele pro neletecký obchod,. Dříve působil sedm let ve společnosti Raiffeisenbank, kde řídil externí a interní komunikaci. Od roku 2003 pracoval v potravinářském koncernu Unilever, kde řídil komunikaci české a slovenské pobočky a poté působil více než dva roky v holandské centrále společnosti jako ředitel interní komunikace pro Evropu. V letech 1998–1999 byl jmenován generálním ředitelem České televize. Je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jiří Černík
Člen představenstva
Jiří Černík je členem představenstva Letiště Praha, a. s., od října 2019. Do jeho kompetence spadá oblast financí, controllingu a investic. Na pražské letiště přišel z postu finančního ředitele společnosti Skanska, kde získal bohaté zkušenosti v oboru stavebnictví, což je z pohledu plánovaných investic do rozvoje Letiště Praha velkým přínosem. Před nástupem do Skansky nasbíral řadu zkušeností s řízením financí, controllingem a auditem v oborech poradenství, plynárenství, průmyslu a technologií. Konkrétně působil také ve společnostech Ernst&Young, Jihomoravská plynárenská, Honeywell a Zetor.