Safety

Bezpečnost letiště

Provozní bezpečnost, anglicky SAFETY, je souborem opatření k předcházení událostem, při kterých by mohla vzniknout škoda na zdraví nebo škoda materiální. Safety sleduje probíhající i plánované provozní činnosti na letišti, zajímá se proč téměř vždy provoz probíhá hladce a bezpečně a tyto důvody se snaží podporovat. Všímá si i toho, pokud činnosti nedopadnou tak jak měly, šetří příčiny proč tomu tak bylo a navrhuje opatření, aby se to již neopakovalo. Stará se o prevenci všech událostí, od malých bez následků až po leteckou nehodu. Safety předchází technickým chybám, vlivům vyšší moci ale i lidským chybám, zpravidla neúmyslnému jednání z nevědomosti nebo opomenutí pracovních povinností, chybějícím nebo nedokonale nastaveným provozním postupům. Protože letiště je složitý komplex, i přístup k Safety musí být komplexní, systémový. Cestující, zaměstnance, leteckou techniku a vybavení proto chrání tzv. Safety Management Systém (SMS), neboli Systém řízení provozní bezpečnosti.

Safety Management System
Safety Brief
Povinná a dobrovolná hlášení
Crew portal
Propagace Safety
Safety konference