Podpora blízkému okolí

вернуться на главную страницу

Letiště Praha věnuje část zisku na rozvoj blízkého okolí a podporu každodenních aktivit zlepšujících životní podmínky obyvatel.  

Finanční podpora – grantové programy

Z důvodu transparentnosti probíhá finanční podpora prostřednictvím grantových programů:

BIODIVERZITA – podpora druhové rozmanitosti a regenerace urbanizované krajiny

Vnímáme důležitost biologické rozmanitosti a hledáme cesty, jak ji efektivně podpořit. S touto myšlenkou vznikl grantový program Biodiverzita zaměřený na regeneraci krajiny, posílení pestrosti druhů, přirozeného zadržování vody v krajině i osvětovou činnost.

Kdo se do programu může přihlásit: obce, městské části a jimi zřizovaná školská zařízení, neziskové a jiné odborné a vědecké organizace s působností v blízkosti letiště.

ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ – grant pro obce a městských částí z okolí letiště
Together

Program je zaměřen převážně na podporu projektů k ochraně životního prostředí a zlepšení životních podmínek obyvatel dotčených leteckým provozem.

Kdo se do programu může přihlásit: Obce a městské části, které jsou členy Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha – Ruzyně (Prague Airport Region).

Projekty realizované v minulosti

V rámci programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ rozdělilo Letiště Praha od roku 2004 přes 350 milionů korun. Finanční podporu získaly především projekty na ochranu vodních toků, ovzduší a protihlukové ochrany, snižování prašnosti, vysazování zeleně, odpadového hospodářství nebo rekultivace krajiny pro turistiku či rekreaci.

Více informací o programu

DOBRÉ SOUSEDSTVÍ – grant pro spolky, sdružení, zájmové organizace, obce a městské části
Neighbourhood

Finanční příspěvek mohou získat obce a městské části hl. města Prahy ovlivněné provozem Letiště Václava Havla Praha a veřejně prospěšné organizace působící na jejich území.

Program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ funguje s covidovou přestávkou od roku 2007. Realizováno bylo přes 600 projektů v celkové hodnotě přes 150 milionů korun.   

Více informací o programu

 

Jazyková podpora pro děti ze základních škol
Language

Podle statistik je jazyková vybavenost obyvatel v České republice stále za vyspělými západoevropskými státy. Velkou roli v tom hraje i ostych. A právě na boj s ním je zaměřena podpora Letiště Praha.

Pod známým heslem „cvičení dělá mistra“ financuje Letiště Praha výuku cizích jazyků s rodilým mluvčím, která probíhá v rámci běžného školního vyučování, a zároveň přispívá na jazykové výjezdy dětí do zahraničí.

Finanční dotace je do škol v blízkém okolí letiště distribuována prostřednictvím jazykových programů našich partnerů (Městské části Praha 6, Městské části Praha 17 – Řepy a Sdružení okolních obcí PAR – Prague Airport Region).

  • Městská část Praha 6, program Otevřený svět
  • Městská část Praha 17 – Řepy, program My ve světě – svět u nás
  • Prague Airport Region – sdružení okolních obcí a městských částí dotčených provozem letiště Praha  

Program je realizován každoročně od roku 2008

Doposud věnovalo Letiště Praha do jazykového vzdělávání přes 50 milionů korun.

 

It is also thanks to Prague Airport that pupils are able to gain experience abroad.

Ventilace – pro majitele nemovitostí z hlukově nejzatíženějších lokalit
Ventilation

Domácnosti v hlukově nejzatíženějších oblastech mohou získat příspěvek až 100 % na instalaci ventilačních systému, tzv. nuceného větrání se zpětným získávání tepla, která přivádí čerstvý vzduch do obytných místností bez nutnosti přímého větrání a zvyšuje komfort bydlení.

Letiště Praha plánuje investovat do programu ventilace 150 milionů korun.

Více informací zde

Protihluková okna – pro majitele nemovitostí v ochranném hlukovém pásmu
Windows

V letech 1998 až 2010 zajistilo Letiště Praha instalaci protihlukových oken u obytných nemovitostí v ochranném hlukovém pásmu.  Okna dosud s velkou rezervou splňují svou funkci.  

Celková investice byla cca 600 milionů Kč

Nefinanční podpora

Dobrovolný závazek starat se o blízký region, tedy o domov svůj i svých zaměstnanců, se stal součástí letištní strategie. Pomáháme neziskovým organizacím i obcím a městským částem s úklidem, prořezem velkých stromů, sekáním trávy, zimní údržbou, zkrátka vším, na co máme techniku a co nám naše možnosti a kapacita dovolí.

Pro obce a městské části
Municipalities and City Districts

V rámci vzájemného partnerství se zastupiteli okolních obcí a městských částí, se kterými letiště pravidelně komunikuje a spolupracuje, nabízíme možnost požádat si o zapůjčení techniky i s obsluhou či aktivní výpomoc našich odborníků na konkrétních projektech jednotlivých lokalit. Pokud je to kapacitně možné, rádi vyjdeme vstříc. 

Photo Gallery

Dobrovolnický den
Volunteer Days

Každoročně pořádáme několik firemních dobrovolnických dní, kdy pomáháme neziskovým organizacím z okolí letiště. Jedná se o aktivity v souladu s myšlenkou podpory blízkého okolí, ke kterému se Letiště Praha zavázalo a které vhodně doplňují fungující grantové programy. Každý náš zaměstnanec má tak právo využít jeden pracovní den na předem domluvenou dobrovolnickou činnost.

Jste nezisková organizace z okolí letiště a potřebovali byste pomocnou ruku? Napište nám: csr@prg.aero

Ekologická výchova pro žáky základní škol
Ecology

Ekologická výchova pro žáky základní škol 

Program ekologické výchovy s panem Včelkou pro žáky základních škol ve svém okolí spustilo Letiště Václava Havla Praha od začátku roku 2012. Série tematických přednášek je určena čtvrtým a pátým ročníkům ZŠ a probíhá v rámci školního vyučování. Cílem programu je nejen prohlubování znalostí v oblasti ochrany životního prostředí, ale také informovanost o řešení ekologických témat nejen na Letišti Václava Havla Praha.

Ekologická výchova je složena ze čtyř samostatných výukových hodin. Ty se zabývají vybranými environmentálními tématy, která souvisejí s provozem na letišti a životním prostředí v jeho okolí - hluk, emise, čištění a ochrana vod, odpady a recyklace.

Cyklus přednášek je veden v informativně-zábavném duchu. Děti se pomocí názorných pomůcek, video či audio ukázek, interaktivních soutěží a výtvarného ztvárnění naučí definovat význam jednotlivých pojmů a pochopit jejich obsah. Dokáží rozlišit různé nepříznivé vlivy na životní prostředí a dozví se základy o způsobech jeho ochrany.

Jednotlivými přednáškami žáky provází maskot programu – pan Včelka, který má několik variací, vždy v souladu s tématem výuky.

vcela_variace_pruhledne.gif

Vyvrcholením celé ekologické výchovy je pozvánka pro všechny účastníky na závěrečný program na letišti, kde se žáci mohou osobně setkat s hasiči, ekology, včelaře, psovody, sokolníky za biologickou ochranu letiště a specialisty na hluk. Součástí programu je i vyhlášení a odměnění vítězných tříd.

Máte dotazy, návrhy, připomínky?

Napište nám: