FAQ - nejčastěji kladené dotazy

Níže naleznete nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na tyto otázky.

Letové řády

Kde mohu překnihovat letenku?
Zakoupenou letenku lze překnihovat u agenta, u kterého byla letenka zakoupena či přímo u letecké společnosti, která let provozuje.
Některé letecké společnosti umožňují překnihování letenek přímo přes své internetové stránky. Doporučujeme kontaktovat přímo leteckou společnost, se kterou se chystáte cestovat. Přehled všech aerolinek, které létají z Prahy najdete zde: /cs/informace-o-letech/destinace-a-aerolinky/

Kde mohu při zrušeném letu překnihovat letenku?
V případě zrušeného letu lze překnihovat letenku přímo na letišti na přepážce handlingové společnosti, která konkrétní let odbavuje. Některé letecké společnosti umožňují překnihování letenek přímo přes své internetové stránky.

Kde zjistím aktuální přílet linky?
Aktuální přílet linky najdete přímo na úvodní stránce našeho webu www.prg.aero v poli uprostřed. Pro mobilní telefony je určena adresa http://m.prg.aero

Celní služby

Kde mohu uplatnit vrácení DPH / Tax Free / a co je k tomu potřeba?
Nárok na vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené v ceně zboží nakoupeného v České republice (dále ČR) může uplatnit osoba, která nemá trvalý pobyt na území Evropského společenství a její pobyt ve třetí zemi je zapsán v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává ČR, a tato osoba neuskutečňuje ekonomickou činnost v ČR. Minimální cena zboží, u kterého lze vrácení DPH žádat, je 2 001 Kč.

Žadatel se po odbavení a tedy s:

  • platnou letenkou,
  • cestovním pasem
  • originální účtenkou
  • zakoupeným zbožím

dostaví na Celní úřad ČR, který je umístěn v odletové hale Terminálu 2 a Terminálu 1 (tel. 220 114 691), kde požádá o oficiální potvrzení formuláře (Tax Free Cheque).

Reklamace zavazadel

Mám poškozené zavazadlo. Když jsem si zavazadlo vyzvedávala, zjistila jsem, že mám zcela utrženou rukojeť?
V případě poškozeného zavazadla je potřeba obrátit se na reklamační přepážku příslušné handlingové společnosti, která konkrétní let odbavovala. Reklamační přepážky všech tří handlingových společností jsou v prostoru výdeje zavazadel v Terminálu 1 i Terminálu 2.

Seznam handlingových společností a kontakty na ně naleznete zde

Nedošlo mi stále reklamované zavazadlo?
Zavazadla, která se cestou zpozdila, dohledává a jejich rozvoz zajišťuje handlingová společnost, která konkrétní let odbavovala. Z tohoto důvodu je potřeba v případě jakýchkoliv dotazů ohledně reklamovaných zavazadel kontaktovat přímo handlingovou společnost. Údaje o handlingové společnosti lze získat přes non-stop informační linku Letiště Václava Havla Praha (tel.: +420 220 113 314, +420 220 113 321).

Seznam handlingových společností a kontakty na ně naleznete zde

Omylem jsem si vyměnil při vyzvedávání zavazadlo s jiným cestujícím, jak mám postupovat?
Veškeré reklamace zavazadel řeší handlingová společnost, která konkrétní let odbavovala. Údaje o handlingové společnosti lze získat přes non-stop informační linku Letiště Václava Havla Praha (tel.: +420 220 113 314, +420 220 113 321).

Seznam handlingových společností a kontakty na ně naleznete zde

Parkování na letišti

Potřebuji pouze vyložit nebo naložit známého, rodinného příslušníka, kolegu, apod.?
Vhodné řešení pro rychlé vyzvednutí či vyložení cestujících jsou krátkodobá parkoviště P1 / P2 nacházející se přímo před budovami terminálů. Během 1 kalendářního dne máte možnost využít bezplatně 2x prvních 15 minut parkování zdarma – více informací najdete zde: P1/P2.
Při delším parkování v řádu hodin doporučujeme využít Parking B a C se sazbou 50,- Kč/hod. – více informací zde: Parking B / Parking C

Potřebuji parkovat dlouhodobě (dovolená či služební cesta)?

Veškeré informace o parkování na letišti naleznete zde.
K získání cenově nejvýhodnější nabídky pro dlouhodobé parkování přímo na Letišti Václava Havla Praha využijte možnost ON LINE rezervace!
Více informací o parkování na Letišti Václava Havla Praha: komfortní Parking C, speciální VIP parkoviště, nejbližší Parking A nebo  cenově nejvýhodnější Parking D.

Jsem osoba se sníženou pohyblivostí, mám průkaz ZTP/P, kde mohu nejlépe na letišti zaparkovat?
Všem držitelům průkazu ZTP/P poskytujeme parkování zdarma. V případě, že patříte do této kategorie, zaparkujte vozidlo na libovolném parkovišti opatřeném závorovým systémem (doporučujeme krytý a hlídaný Parking C). Před odjezdem je zapotřebí, abyste se s parkovacím lístkem a průkazem ZTP/P dostavili do Dispečinku parkovišť v přízemí Parkingu C, kde vám bude vystaven nový parkovací lístek s volným výjezdem z parkoviště (Pozor – parkování zdarma se nevztahuje na VIP parkování – Parking C).

Ztráty a nálezy

V letadle jsem zanechal čtecí brýle, jak mám postupovat?
V případě zapomenutého předmětu na palubě letadla, je potřeba kontaktovat přímo leteckou společnost, která let provozovala, nebo handlingovou společnost, která patřičný let odbavovala. Údaje o handlingové společnosti lze získat přes non-stop informační linku Letiště Václava Havla Praha (tel.: +420 220 113 314, +420 220 113 321).

Ztratilo se mi příruční zavazadlo z vozíku v terminálu, jak mám postupovat?
Je třeba kontaktovat oddělení Policie ČR na Letišti Václava Havla Praha, telefonní kontakt: +420 220 11 4444, interní linka 4444.

Nalezl jsem cestovní pas a peněženku na lavičce v odletové hale, jak mám postupovat?
Nalezené předměty lze odevzdat na jakékoliv informační přepážce Letiště Václava Havla Praha či kontaktovat přímo oddělení Ztrát a nálezů na interní lince 5005. (tel. +420 220 11 5005).

Asistenční služby

Odlétá mi přítelkyně se zlomenou nohou, jak ji mohu nejlépe a nejrychleji odbavit?
Pro všechny cestující se zdravotním postižením či s omezenou schopností pohybu a orientace, osoby s tělesným i jiným postižením , je na letišti zdarma k dispozici asistenční služba, kterou zajišťuje společnost MaidPro Service s.r.o. Službu je třeba objednat 36 hodin předem na tel. čísle: +420 220 111 220 nebo +420 725 778 241. Servis je zjišťován 24 hodin denně.

Vyžádání asistence je možné provést také přímo na letišti z odbavovacích přepážek, z informací a z označených stanovišť (např. z parkovišť), nicméně v takovém případě nemůže být garantováno poskytnutí služby ihned, proto doporučujeme asistenci předem objednat. Asistent pak čeká na předem domluveném místě. Dle typu postižení poskytne asistenci při odbavení, bezpečnostní či pasové kontrole, odveze vás do GATE či pomůže s nástupem do letadla a usazením na místo. Při odletu nastupujete jako první a při příletu vystupujete jako poslední.

Pokud službu objednáváte prostřednictvím letecké společnosti, počítejte s delší časovou rezervou. U většiny leteckých společností je potřeba asistenci objednat nejpozději 48 hodin před odletem.

Více informací o asistenční službě pro cestující se zdravotním postižením.

Kde se mám nahlásit, když nechodím, jsem na kol. židli a potřebuji doprovod? Kdo mi ta zajistí?
Pro všechny cestující se zdravotním postižením či s omezenou schopností pohybu a orientace, osoby s tělesným i jiným postižením , je na letišti zdarma k dispozici asistenční služba, kterou zajišťuje společnost MaidPro Service s.r.o. Službu je třeba objednat 36 hodin předem na tel. čísle: +420 220 111 220 nebo +420 725 778 241. Servis je zjišťován 24 hodin denně.

Vyžádání asistence je možné provést také přímo na letišti z odbavovacích přepážek, z informací a z označených stanovišť (např. z parkovišť), nicméně v takovém případě nemůže být garantováno poskytnutí služby ihned, proto doporučujeme asistenci předem objednat. Asistent pak čeká na předem domluveném místě. Dle typu postižení poskytne asistenci pomoc při odbavení, bezpečnostní či pasové kontrole, odveze vás do GATE či pomůže s nástupem do letadla a usazením na místo. Při odletu nastupujete jako první a při příletu vystupujete jako poslední.

Pokud službu objednáváte prostřednictvím letecké společnosti, počítejte s delší časovou rezervou. U většiny leteckých společností je potřeba asistenci objednat nejpozději 48 hodin před odletem.

Více informací o asistenční službě pro cestující se zdravotním postižením.

VIP odbavení

Jsem asistentka ředitele a vezu na letiště delegaci, která požaduje VIP odbavení, jak mám postupovat?

Podrobný popis cesty k našemu VIP salonku, včetně veškerých informací o VIP odbavení naleznete zde:/cs/sluzby-cestujicim/vip-service/club-continental/

Jaké služby VIP nabízíte?
Nabízíme možnost využití VIP salonku Club CONTINENTAL, který nabízí okamžité a privátní odbavení, cestování bez stresu a čekání na přepážkách. Podstatnou výhodou je značná úspora času při pobytu na letišti, maximální pohodlí a komfort před odletem nebo příletem. Více informací, včetně on-line objednávky najdete zde: /cs/sluzby-cestujicim/vip-service/club-continental/ Další možností je využít služeb letištních salonků - Citigold Lounge, MasterCard Lounge a ERSTE Premier Lounge. Citigold Lounge nabízí soukromí a pohodlí v komfortních prostorách, all-inclusive občerstvení, wi-fi, denní tisk a individuální bezpečnostní kontrolu. Citigold Lounge najdete ve druhém podlaží Terminálu 2 a je určen pro odlety do zemí Schengenu. Podrobnosti jsou uvedeny zde: /cs/sluzby-cestujicim/vip-service/prehled-sluzeb-salonky/citigold-lounge/. Salonky MasterCard Lounge v Terminálu 1 a ERSTE Premier Lounge v Terminálu 2 nabízí možnost nerušeně strávit čas před odletem v designových prostorách s občerstvení, denním tiskem a wifi. Relaxujte nebo dokončete potřebnou práci před svým letem – více na/cs/sluzby-cestujicim/vip-service/prehled-sluzeb-salonky/erste-premier-lounge/ a /cs/sluzby-cestujicim/vip-service/prehled-sluzeb-salonky/erste-premier-lounge/.

Pasové služby

Lze prodloužit platnost cestovního pasu pro dospělého a dítě na letišti?
Prodloužit platnost cestovního pasu na letišti není možné.

Směnárenské služby

Kde si mohu na letišti vyměnit v noci peníze?
V noci lze měnit peníze ve směnárenských automatech, které jsou označeny „Currency exchange machines“ a jsou umístěny jak v Terminálu 1 (Acron) , tak v Terminálu 2 (Travelex) ve veřejné i neveřejné části.

Více informací se dočtete zde: /cs/sluzby-cestujicim/financni-a-ostatni-sluzby/.

Cargo

Letím do Prahy se psem, kde si ho mohu vyzvednout po příletu?
Zvířata je možno vyzvednout na přepážce pro nadrozměrná zavazadla v odletové hale Terminálu 2.

Jak mohu poslat kočku do Paříže?
Letecký převoz zvířat bez majitele zajišťují nákladních letečtí dopravci, zvíře je tedy posláno jako zboží. Nicméně není potřeba mít obavy o pohodlí vašeho mazlíčka, neboť je během přepravy umístěn do speciální části, která je klimatizována a osvětlena. Přepravované zvíře musí být vybaveno mezinárodním očkovacím průkazem a splňovat zdravotní podmínky, omezení a předpisy místa odletu a cílové destinace. Podrobnější informace k tomuto tématu poskytne Pohraniční veterinární správa ČR. (tel.: 00420 220 113 267)

Bezpečnostní pokyny

Mám pouze příruční zavazadlo, mohu si vzít s sebou deštník?
Ačkoliv deštník jako konkrétní předmět není předpisy definován jako zakázaný předmět, nelze bohužel takto obecně říci, zda bude z hlediska security takový předmět na palubu letadla povolen či nikoliv. Pokud se bude jednat o běžný skládací deštník, který se po složení vejde do kabinového zavazadla, pak samozřejmě není důvod jeho přepravu nepovolit. Pokud se však jedná o deštník, který po složení zůstane v délce „vycházkové hole“, pak je při bezpečnostní kontrole posuzován i tvar a délka deštníku a jeho případné kovové či plastové „špičky“. V některých případech totiž bohužel takové deštníky naplňují definici předmětu, jehož přeprava je v kabině letadla zakázána a lze ho přepravit pouze mimo dosah cestujícího, tj. v nákladovém prostoru letadla. Posouzení je v takovém případě na pracovníkovi letištní bezpečnostní kontroly.

Více k této problematice zde: /cs/odbaveni-cestujicich/odbaveni-cestujicich/zasady-a-pravidla-bezpecnostniho-odbaveni/predmety-zakazane-prepravovat-v-kabinovych-zavazadlech/ 

Vezu do USA příbuzným slivovici, jak ji mohu nejlépe přepravit?
V souladu s aktuální platnou legislativou je nejvhodnějším způsobem přepravy tohoto předmětu přeprava v zapsaném zavazadle (tj. zavazadlo odbavované na check-inu ve veřejné hale a předávané k přepravě v nákladovém prostoru letadla). Bohužel, přeprava tekutin a gelů v balení s obsahem nad 100ml je v kabinových zavazadlech na letech do USA zakázána.

Více k této problematice zde: /cs/odbaveni-cestujicich/odbaveni-cestujicich/zasady-a-pravidla-bezpecnostniho-odbaveni/predmety-zakazane-prepravovat-v-kabinovych-zavazadlech/ 

a

/cs/odbaveni-cestujicich/odbaveni-cestujicich/zasady-a-pravidla-bezpecnostniho-odbaveni/specificke-bezpecnostni-pozadavky-pri-cestovani-do-usa/

Exkurze na letišti

Mám zájem o exkurzi, lze si ji objednat i telefonicky?

Veškeré informace o exkurzích se dočtete zde: /cs/sluzby-cestujicim/exkurze-letiste-praha/
Vstupenky si můžete rezervovat zde: /cs/sluzby-cestujicim/exkurze-letiste-praha/

Pojišťovací služby

Kde se mohu na letišti pojistit?

Pojištění je možno sjednat u pojišťovny Kooperativa, která je umístěna ve spojovací chodbě mezi Terminálem 1 a 2.

Více informací zde:

/cs/sluzby-cestujicim/financni-a-ostatni-sluzby/kooperativa/

Pronájmy obchodních prostor

Kde si mohu pronajmout obchodní prostory na letišti?
Informace o probíhajících výběrových řízeních na pronájmy nebytových prostor najdete zde: /cs/business-sekce/neletecky-obchod/vyberova-rizeni-nebytove-prostory/