NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE

Letiště Praha se dlouhodobě snaží motivovat letecké společnosti k používání moderních letadel a dodržování předpisů tak, aby byl provoz šetrný k životnímu prostředí s důrazem na otázku hluku. Jedním z efektivních způsobů motivace je i soutěž o titul NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE, kterou letiště již od roku 2006 pravidelně vyhlašuje ve spolupráci s MČ Praha 6. Soutěž se koná každoročně v období letní sezóny, kdy je letecký provoz na letišti nejintenzivnější. Kritéria soutěže zahrnují nejenom hladinu hluku při příletu a vzletu a dodržování letových tratí, ale i efektivní využití sedačkové kapacity, tzn. obsazenost letadla.

Pro vyhodnocení soutěže je využit sofistikovaný monitorovací systém leteckého hluku a letových tratí ANOMS8, který provádí měření nepřetržitě po celý rok. Zahrnuje 13 stacionárních a 2 mobilní měřící stanice, které jsou umístěny ve vybraných lokalitách v okolí Letiště Václava Havla Praha tak, aby měření mělo dostatečnou vypovídací hodnotu.