Na Letišti Václava Havla Praha je nově možné absolvovat test na přítomnost viru způsobující onemocnění COVID-19

Tisková zpráva
Zurück zur Liste

Přímo na Letišti Václava Havla Praha se cestující a návštěvníci letiště mohou nechat nově otestovat na přítomnost viru způsobující onemocnění COVID-19. Testování provádí k tomu akreditovaná laboratoř GHC Genetics. Nová služba na letišti má především přispět ke snížení možnosti šíření nákazy, ale také usnadnit bezpečné cestování. Otestovat se mohou cestující i široká veřejnost z řad samoplátců. Testování na letišti není určeno pro indikované pacienty, kterým bylo testování předepsáno lékařem.

Letiště Praha zřídilo za účelem testování celkem tři odběrová místa, kde působí zdravotníci společnosti GHC Genetics. Jedno odběrové místo je umístěno ve veřejné části letiště ve spojovací chodbě mezi Terminálem 1 a 2, a je tudíž určeno primárně pro cestující, kteří odlétají a pro vstup do cílové destinace potřebují negativní test. Další dva odběrové body se nachází v neveřejné části obou letištních terminálů před pasovou kontrolou a otevřené jsou zejména v závislosti na příletovém provozu dle aktuální potřeby. Využívat je mohou primárně cestující na příletech, kteří jsou buď s ohledem na destinaci, ze které cestují, povinni předložit negativní test na COVID-19 nebo test chtějí podstoupit dobrovolně a mít tak jistotu o svém zdravotním stavu.

„Bezpečnost a zdraví cestujících je naší naprostou prioritou. Z toho důvodu jsme se rozhodli přidat se k současnému trendu a zajistit možnost testování na onemocnění COVID-19 přímo na letišti. Věříme, že testování nejen posílí bezpečnost cestujících a přispěje ke snížení rizika šíření nákazy při překračování státních hranic, ale také cestování výrazně usnadní,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.  

Testování je na Letišti Václava Havla Praha dostupné denně v čase od 4.00 hodin do půlnoci. Provozní doba odběrových míst se však může upravovat podle aktuálního leteckého provozu. Analýza odebraných vzorků probíhá na vzdáleném a k tomu vybaveném pracovišti a výsledky se testovaný dozví ve standardním režimu maximálně do 12 hodin prostřednictvím zaslaného e-mailu.

K dispozici je však také služba expresního testování, kdy jsou výsledky cestujícímu sděleny do tří hodin. Jedná se o variantu vhodnou zejména pro ty, kteří odlétají a ke vstupu do země příletu potřebují negativní test na COVID-19, nebo pro přilétající cestující, kteří potřebují negativní test k rychlému vstupu do České republiky. Ti si na výsledky mohou počkat přímo na letišti a až s negativním výsledkem vstoupit na území ČR.

„Jsem velmi rád, že naše pracoviště GHC Genetics, které je certifikováno mezinárodní akreditací ČIA, prošlo mezilaboratorními zkouškami kvality na COVID-19 s Národní referenční laboratoří a je zařazeno MZ ČR mezi oficiální laboratoře testující SARS-CoV-2 (COVID-19), bude nedílnou součástí činnosti odběrných míst na Letišti Václava Havla Praha. Profesionální testování COVID-19 poskytujeme v našich laboratořích prioritně za pomoci metody (RT-PCR), ale realizujeme i vyšetření protilátek IgG a IgM, a to jak imunologicky, tak i imunochromatograficky za pomoci tzv. rychlotestu“, říká Viktor Furman, ředitel společnosti GHC Genetics.  

Samotný odběr vzorků v odběrových místech probíhá na počkání.

Cena za standardní RT-PCR test na COVID-19 je 1.750 Kč/65 EUR. Cena za expresní provedení testu s doručením výsledků do tří hodin je potom stanovena na 7.500 Kč/280 EUR. Doplatek za potvrzení výsledků testů lékařem, bude-li jej cestující požadovat, je 550 Kč/20 EUR. Platba je možná na všech třech odběrových místech jak bezhotovostně prostřednictvím platební karty, tak i v hotovosti. Cenu bude možné uhradit v českých korunách nebo v eurech. Společnost GHC Genetics byla jako poskytovatel služby testování vybrána Letištěm Praha v řádném výběrovém řízení.

Kdo zejména může využít testování na COVID-19 přímo na Letišti Václava Havla Praha:

Cestující české nebo cizí národnosti, který přilétá ze zahraničí bez povinnosti předložit při vstupu do ČR negativní test na COVID-19:

  • Tento cestující má možnost dobrovolného otestování již po příletu na letišti, aby měl jistotu o svém zdravotním stavu. Cestující bude vpuštěn na území ČR bez omezení, výsledky testu obdrží ve standardním režimu do maximálně 12 hodin e-mailem, v případě expresní služby do tří hodin. K testování doporučujeme využít odběrové místo v neveřejné části letiště.

Cestující české národnosti nebo s trvalým pobytem v ČR přilétá ze zahraničí a má povinnost předložit při vstupu do ČR negativní test na COVID-19 nebo nastoupit do povinné karantény:

  • Tento cestující má možnost nechat se otestovat již na letišti, ať již standardně, nebo s expresním doručením výsledku. Na výsledky testu buď počká na letišti a s negativním testem pak vstoupí na území ČR, nebo bude po absolvování odběru vzorku vpuštěn na území ČR do povinné karantény s tím, že okamžitě po doručení výsledku testu nahlásí výsledek na příslušnou hygienickou stanici.

Cestující cizí národnosti přilétá ze zahraničí a má povinnost předložit při vstupu do ČR negativní test na COVID-19:

  • Tento cestující má možnost nechat se otestovat již na letišti, a to buď standardně, nebo s expresním doručením výsledku. Na výsledky počká na letišti a s negativním testem pak vstoupí na území ČR.

Testování na letišti mohou podstoupit také cestující, kteří z Prahy odlétají a v destinaci příletu se musí prokázat negativním testem na COVID-19. Takoví cestující by však měli počítat s časovou rezervou pro doručení výsledků testu.

Na Letišti Václava Havla Praha i nadále platí celá řada ochranných opatření, která mají zabránit riziku šíření nemoci a zároveň zajistit zdraví a bezpečnost cestujících. Letiště je již několik měsíců ve velmi úzkém kontaktu s orgány ochrany veřejného zdraví, zejména s Hygienickou stanicí hl. města Prahy, se kterou konzultuje aktuální situaci a veškerá zaváděná opatření. Mezi ty patří například zajištění bezpečných rozestupů, povinnost nošení roušek v prostorech letiště, zvýšená dezinfekce všech frekventovaných prostor, instalace průhledných plastových bariér na odbavovacích a informačních přepážkách nebo opatření k eliminaci nadměrné kumulace cestujících.

Velmi odpovědně letiště přistupuje také k edukaci všech svých zaměstnanců i cestujících. Těm je v prostorách celého letiště k dispozici více než 250 nádob s dezinfekcí. Cestující ke svému odbavení na let mohou také využít online aplikace a samoobslužná zařízení, díky kterým nemusí přijít do kontaktu se zaměstnancem letiště.

Kompletní seznam ochranných opatření na Letišti Václava Havla Praha naleznete opět na www.prg.aero/ochranna-opatreni.

Kontakt pro média
Tiskový mluvčí Letiště Praha
Roman Pacvoň
K letišti 1019/6, Praha 6