O společnosti

Pro naše sousedy

Bydlet v blízkosti mezinárodního letiště přináší určitá specifika, bohužel nejen ta pozitivní. Jsme si toho vědomi, a tak neustále hledáme způsoby, jak dopad leteckého provozu na životní podmínky v blízkém okolí kompenzovat. Jde přeci o domov náš i našich zaměstnanců. Jako odpovědná firma a důležitý zaměstnavatel regionu podporujeme projekty na zvyšování kvality života a zlepšování životního prostředí. V rámci budování dobrých sousedských vztahů prosazujeme otevřenou komunikaci, vzájemný respekt a ochotu pomáhat. Chceme prostě být dobrým sousedem.

V roce 2023 byly v rámci programu DOBRÉHO SOUSEDSTVÍ podpořeny tyto projekty.

 
Podpora blízkému okolí
 
Práce kousek od domova
 
Zpravodajství pro naše sousedy
 
Setkávání s občany a akce pro ně
 
Hluk z letecké dopravy
 
Změna dráhového systému