O CDM

CDM

Jak už anglický název naznačuje, koncept A-CDM pojednává o partnerech, kteří pracují společně a jejich cílem je dokonalá spolupráce, sdílení informací, rozhodování na základě společných informací za účelem zlepšení předvídatelnosti a přesnosti a plné využitelnosti dostupné kapacity všech zdrojů.

Cíle lze dosáhnout pouze efektivnějším řízením leteckého provozu obecně, tedy zejména spoluprací na operativní úrovni MEZI VŠEMI PARTNERY podílejícími se na uspořádání letů. Těmito partnery jsou:

Zdroj: Eurocontrol

Pokud nejsou aplikovány postupy CDM, partneři mohou konat protikladná rozhodnutí v důsledku nedostatku informací, případně rozdílným vnímáním významu informace různými partnery. Ad hoc řešení těchto nedostatků může přinést zlepšení, ale o přínosu pro celý systém lze hovořit pouze v případě, že je řešen celý složitý soubor otázek. Důležitou roli mohou hrát i vnější vlivy - například zablokování silničního přístupu na letiště může způsobit pozdní odbavení mnoha cestujících. Partneři CDM musí být o takových událostech informováni. 

Ve výsledku je CDM vnímáno jako důležitý přístup k co nejlepšímu využití omezených zdrojů, jako jsou dráhy, stání letadel u letištních terminálů a uspořádání toku letového provozu (přidělování slotů pro vzlety). Mimo toho si klade za cíl poskytnout provozovatelům letadel větší flexibilitu, aby tito mohli maximalizovat svoji vlastní efektivitu a zlepšit dodržování letových řádů.

Hlavními přínosy vyplývajícími z jednotlivých popsaných benefitů tak jsou:

 • zvýšení dostupné kapacity zdrojů,
 • zvýšení spokojenosti cestujících,
 • značná úspora nákladů za nespálené palivo,
 • úspora nákladů za kompenzace zpoždění (včetně nutnosti přesměrování cestujících)
 • zlepšení životního prostředí v okolí letiště (hluk, emise).

Koncept A-CDM je klíčovou součástí rozvojových programů DMEAN (Dynamic Management of the European Airspace Network ) a SESAR (Single European Sky ATM Research). Je také aktivně podporován oborovými sdruženími letišť (ACI), poskytovatelů letových navigačních služeb (CANSO) a dopravců (IATA). Problematice A-CDM se věnuje speciální webová stránka www.euro-cdm.org.    

Koncept A-CDM se skládá z následujících prvků:

 • Sdílení informací (A-CDM Information Sharing) je zásadním koncepčním prvkem, neboť na něm jsou postaveny všechny ostatní prvky a musí být zavedeno jako první.
 • Průletový postup (A-CDM Turn-Round Process) je zaměřen na sledování průběhu letu od počátečního plánování přes pozemní odbavení až po okamžik vzletu. Je typický stanovením časových milníků (Milestones Approach), které jsou významné v průběhu celého procesu a které umožňují dokonalou situační kontrolu nad průběhem odbavení.
 • Společné plánování pořadí odletů (Collaborative Predeparture Sequence) stanoví sekvenci letadel pro vzlet s přihlédnutím k preferencím provozovatelů a aktuálním provozním omezením.
 • Společná aktualizace informací o letu (Collaborative Management of Flight Updates) zlepšuje kvalitu příjmu a odesílání výměny informací mezi střediskem uspořádání toku letového provozu (CFMU) a letišti A-CDM pomocí zpráv DPI (Departure Planning Information) a FUM (Flight Update Messages).
 • Výpočet variabilní doby pojíždění (Variable Taxi Time Calculation) je klíčem k předvídatelnosti přesného času příjezdu na odbavovací stání a přesného času vzletu, zejména na rozsáhlých letištích.
 • A-CDM za nepříznivých podmínek (A-CDM in Adverse Conditions) zohledňuje uspořádání provozu na A-CDM letišti během období snížení kapacity, které má vliv na odbavovací proces a včasnost odletu.

Zdroj: Eurocontrol

 

Odeslat email cdm@prg.aero

Eurocontrol