CDM
Collaborative Decision Making

O CDM

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou.

Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti. Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti, o prevenci a další důležité informace pro cestování najdete ZDE.

Na letišti Václava Havla Praha (LKPR / PRG) probíhá projekt implementace nové myšlenky přinášející optimalizaci a harmonizaci v letecké dopravě, tedy implementace postupů Airport - Collaborative Decision Making (A-CDM).

"Logo Letiště Praha" "Logo Air Navigation Services" "Logo CSA" "Logo Menzies Aviation"

Logo EU a spolufinancování

Tato webová stránka poskytuje obecné informace o postupech A-CDM a popisuje, jakým způsobem budou na letišti prováděny.

Organizace projektu
V tomto projektu jsou aktivně zapojeni čtyři klíčoví partneři:
 • Letiště Praha, a. s. (garant projektu)
 • Řízení letového provozu České republiky, s.p.
 • České aerolinie a.s.
 • Menzies Aviation (Czech), s.r.o.

Projekt je řízen na 2 úrovních:

Řídící výbor je složen ze zástupců top-managementu všech projektových partnerů.

Projektový tým vede garant projektu Letiště Praha a. s. a je složen z odborných pracovníků všech zúčastněných organizací.

Cíl projektu
 • Rozšíření a zpřesnění spolupráce a koordinace mezi partnery na letišti
 • Zlepšení rozhodovacího procesu cestou sdílení informací a zdrojů informací
 • Zvýšení efektivity a výkonnosti jednotlivých partnerů
 • Zvýšení bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti leteckého provozu
Plán projektu

Projekt Implementace A-CDM na letišti Václava Havla Praha je členěn do 3 hlavních fází:

Fáze 1:

 • Společné sdílení provozních informací a dat (Airport CDM Information Sharing)
 • Nastavení průletových postupů A-CDM (TOBT postupy)
 • Stanovení proměnné doby pojíždění (EXIT)

Předpoklad uvedení do produktivního provozu - 10/2009.

Fáze 2:

 • Společné plánování pořadí odletů (EXOT + TSAT postupy)
 • Využití A-CDM za nepříznivých podmínek - odmrazování

Předpoklad uvedení do produktivního provozu – 03/2010.

Fáze 3:

 • Společné aktualizace informací o letu (Výměna zpráv FUM+DPI s CFMU)

Předpoklad uvedení do produktivního provozu – 2011.

Více informací o A-CDM: www.euro-cdm.org (EUROCONTROL)
Dodavatelé IT řešení A-CDM pro Letiště Praha-Ruzyně jsou:

Logo Profinit

Logo CS Soft Logo KODYS