CDM
Collaborative Decision Making

O CDM

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 31. 3. do 12. 4. 2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince, s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky. Všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bude nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa.
- Zákaz vycestovat všem občanům České republiky. Cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v České republice nebo cizinci s přechodným pobytem v České republice nad 90 dnů mohou opustit Českou republiku bez možnosti návratu během nouzového stavu

Aktuální seznam rizikových zemí ZDE.

Pokud se vás tato opatření týkají, necestujte na Letiště Václava Havla Praha. 

Cestujícím doporučujeme, aby kontaktovali místo, kde zakoupili svou letenku, tj. leteckou společnost, prodejce letenek nebo svou cestovní kancelář. Zde jim nabídnou náhradní řešení.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

*Pro seznámení se s výjimkami z omezení cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Na letišti Václava Havla Praha (LKPR / PRG) probíhá projekt implementace nové myšlenky přinášející optimalizaci a harmonizaci v letecké dopravě, tedy implementace postupů Airport - Collaborative Decision Making (A-CDM).

"Logo Letiště Praha" "Logo Air Navigation Services" "Logo CSA" "Logo Menzies Aviation"

Logo EU a spolufinancování

Tato webová stránka poskytuje obecné informace o postupech A-CDM a popisuje, jakým způsobem budou na letišti prováděny.

Organizace projektu
V tomto projektu jsou aktivně zapojeni čtyři klíčoví partneři:
 • Letiště Praha, a. s. (garant projektu)
 • Řízení letového provozu České republiky, s.p.
 • České aerolinie a.s.
 • Menzies Aviation (Czech), s.r.o.

Projekt je řízen na 2 úrovních:

Řídící výbor je složen ze zástupců top-managementu všech projektových partnerů.

Projektový tým vede garant projektu Letiště Praha a. s. a je složen z odborných pracovníků všech zúčastněných organizací.

Cíl projektu
 • Rozšíření a zpřesnění spolupráce a koordinace mezi partnery na letišti
 • Zlepšení rozhodovacího procesu cestou sdílení informací a zdrojů informací
 • Zvýšení efektivity a výkonnosti jednotlivých partnerů
 • Zvýšení bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti leteckého provozu
Plán projektu

Projekt Implementace A-CDM na letišti Václava Havla Praha je členěn do 3 hlavních fází:

Fáze 1:

 • Společné sdílení provozních informací a dat (Airport CDM Information Sharing)
 • Nastavení průletových postupů A-CDM (TOBT postupy)
 • Stanovení proměnné doby pojíždění (EXIT)

Předpoklad uvedení do produktivního provozu - 10/2009.

Fáze 2:

 • Společné plánování pořadí odletů (EXOT + TSAT postupy)
 • Využití A-CDM za nepříznivých podmínek - odmrazování

Předpoklad uvedení do produktivního provozu – 03/2010.

Fáze 3:

 • Společné aktualizace informací o letu (Výměna zpráv FUM+DPI s CFMU)

Předpoklad uvedení do produktivního provozu – 2011.

Více informací o A-CDM: www.euro-cdm.org (EUROCONTROL)
Dodavatelé IT řešení A-CDM pro Letiště Praha-Ruzyně jsou:

Logo Profinit

Logo CS Soft Logo KODYS