Údaje o společnosti

O společnosti

Letiště Praha, a. s. (dále jen „Letiště Praha“ nebo „Společnost“) je společností, která je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice a zároveň sdružuje společnosti působící v oblasti letecké přepravy a souvisejících pozemních službách v prostoru mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. Jediným akcionářem Společnosti je stát zastoupený Ministerstvem financí ČR.

Letiště Václava Havla Praha je vstupní brána do regionu střední Evropy. Je také letištěm v jedné z nejpopulárnějších turistických destinací v Evropě a zároveň největším letištěm v České republice. Tento mezinárodní vzdušný přístav před pandemií onemocnění COVID-19 odbavil téměř 18 milionů cestujících. V roce 2023 letištěm prošlo téměř 14 milionů pasažérů. Ti mají v průběhu roku k dispozici v průměru nabídku přes 60 leteckých společností spojujících Prahu přímou linkou s více než 160 destinacemi po celém světě. Operuje zde i 8 pravidelných cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Praha zaměstnává přibližně 2 700 zaměstnanců, dalších odhadovaných více než 14 000 lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či navázané na jeho provoz.

Letiště Praha, a.s., vzniklo v únoru 2008 v rámci privatizační transformace ze státního podniku Správa Letiště Praha, s.p. Od roku 2011 do roku 2018 bylo Letiště Praha, a.s. začleněno do holdingové struktury skupiny Český Aeroholding. V roce 2018 došlo ke zjednodušení struktury skupiny. V rámci fúze byly zrušeny vybrané holdingové společnosti včetně Českého Aeroholdingu a jejich jmění přešlo na nástupnickou společnost Letiště Praha. Orgány společnosti tvoří čtyřčlenné představenstvo a šestičlenná dozorčí rada.

Letiště Praha ve své činnosti úzce spolupracuje zejména s Ministerstvem dopravy České republiky, Úřadem pro civilní letectví, společností Řízení letového provozu České republiky, s. p., leteckými dopravci, orgány veřejné správy v sektoru letectví i mimo něj a ostatními uživateli letiště. V neposlední řadě spolupracuje také s hlavním městem Praha a obcemi ležícími v jeho blízkosti. Jako svoji bázi využívají Letiště Václava Havla Praha čtyři dopravci – Smartwings, Ryanair, Eurowings a České aerolinie.

Statutární orgán

Představenstvo společnosti

Kontrolní orgán

Dozorčí rada společnosti

Provozovatel letiště

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6
Tel.: +420 220 111 888, +420 220 111 111, +420 296 661 111
Fax: +420 235 350 922
AFTN: LKPRYDYX
SITA: PRGCZ7X, PRVCZ7X

Ústřední orgán státní správy ve věcech civilního letectví

MD ČR - Odbor civilního letectví
Telex: 121096 DOMI C, 122547 DOMI C
AFTN: LKPRYAYX

Správní úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví

Úřad pro civilní letectví
Letiště Praha - Ruzyně, 160 08 Praha 6
Tel.: +420 220 562 639
Fax: +420 220 561 823
Telex: 122179
AFTN: LKPRYIYA

 

Obchodní firma: Letiště Praha, a. s.
Sídlo: K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
IČ: 28244532 
DIČ:
 CZ699003361 (do 31.12. 2013 číslo CZ 282 44 532)

Letiště Praha, a. s. (dále také jen „LP“,) vznikla dne 1. prosince 2008 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14003.

Povinná oznámení