O společnosti
O společnosti

Údaje o společnosti

Upozornění

Informace o ochranných opatřeních na letišti i na palubě, o testování a další důležité informace pro cestování najdete ZDEPodle vládního opatření je ve všech prostorách letiště povinné nosit pouze respirátor třídy FFP2. Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní.

AKTUÁLNĚ: Pro návrat do České republiky ze zahraničí platí od 5. dubna 2021 upravená pravidla. Více ZDE.

Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující do České republiky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Letiště Praha, a. s. (dále jen „Letiště Praha“ nebo „Společnost“) je společností, která je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice a zároveň sdružuje společnosti působící v oblasti letecké přepravy a souvisejících pozemních službách v prostoru mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. Jediným akcionářem Společnosti je stát zastoupený Ministerstvem financí ČR.

Letiště Václava Havla Praha má status jednoho z nejrychleji rostoucích letišť v kategorii 10-25 milionů odbavených cestujících v Evropě. Ročně tento mezinárodní vzdušný přístav odbaví přes 15 milionů cestujících. Ti mají v průběhu roku k dispozici nabídku téměř 70 leteckých společností spojujících Prahu přímou linkou s více než 160 destinacemi po celém světě. Operuje zde i 8 pravidelných cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Praha zaměstnává přibližně 2 400 zaměstnanců, dalších odhadovaných více než 14 000 lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či navázané na jeho provoz.

Společnost Letiště Praha, a. s., vznikla v únoru 2008 v rámci privatizační transformace ze státního podniku Správa Letiště Praha, s.p. V letech 2011 - 2018 bylo Letiště Praha, a. s., začleněno do holdingové struktury Českého Aeroholdingu. V roce 2018 došlo ke zjednodušení této holdingové struktury, kdy v rámci fúze sloučením vybrané společnosti holdingu, včetně společnosti Český Aeroholding, a.s., zanikly a jejich jmění přešlo na nástupnickou společnost Letiště Praha, a. s. Orgány Společnosti tvoří pětičlenné představenstvo a šestičlenná dozorčí rada.

Letiště Praha ve své činnosti úzce spolupracuje zejména s Ministerstvem dopravy České republiky, Úřadem pro civilní letectví, společností Řízení letového provozu České republiky, s. p., leteckými dopravci, orgány veřejné správy v sektoru letectví i mimo něj a ostatními uživateli letiště. V neposlední řadě spolupracuje také s hlavním městem Praha a obcemi ležícími v jeho blízkosti. Jako svoji bázi využívají Letiště Václava Havla Praha tři dopravci – České aerolinie, Travel Service, Ryanair.

Statutární orgán

Představenstvo společnosti

Kontrolní orgán

Dozorčí rada společnosti

Provozovatel letiště

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6
Tel.: +420 220 111 888, +420 220 111 111, +420 296 661 111
Fax: +420 235 350 922
AFTN: LKPRYDYX
SITA: PRGCZ7X, PRVCZ7X

Ústřední orgán státní správy ve věcech civilního letectví

MD ČR - Odbor civilního letectví
Telex: 121096 DOMI C, 122547 DOMI C
AFTN: LKPRYAYX

Správní úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví

Úřad pro civilní letectví
Letiště Praha - Ruzyně, 160 08 Praha 6
Tel.: +420 220 562 639
Fax: +420 220 561 823
Telex: 122179
AFTN: LKPRYIYA

 

Obchodní firma: Letiště Praha, a. s.
Sídlo: K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
IČ: 28244532 
DIČ:
 CZ699003361 (do 31.12. 2013 číslo CZ 282 44 532)

Letiště Praha, a. s. (dále také jen „LP“,) vznikla dne 1. prosince 2008 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14003.